Hjem
Ansattsider

Foreldrepermisjon

Ta kontakt med Serviceteamet for fravær og foreldrepermisjoner når du planlegger foreldrepermisjon.

Hovedinnhold

Planlegging

Planlegging av foreldrepermisjon 

Serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner saksbehandler alle foreldrepermisjoner ved UiB. 

Ta kontakt med Serviceteamet cirka tre måneder før din permisjon starter. Vi er også tilgjengelig hvis det er noe du lurer på i planleggingsfasen. 

Både ansatt og leder kan ta kontakt når en ansatt planlegger foreldrepermisjon.  

Foreldrepermisjon og opphold i utlandet

Du kan oppholde deg i utlandet når du har foreldrepermisjon. Hvis du planlegger å være i utlandet mer enn fire uker når du har foreldrepermisjon må du avklare dette med Nav først. For å få innvilget foreldrepenger må du søke til Nav om bekreftelse på trygdemedlemskap for ditt opphold i utlandet.

Hvis du vurderer å kombinere gradert foreldrepermisjon med arbeid i utlandet, innebærer det at du må ha en avtale med din leder om hjemmearbeid i utlandet. Hvis du har videre spørsmål om medlemskap i norsk folketrygd eller arbeid i utlandet kombinert med foreldrepermisjon, kan du kontakte Internasjonalt sentereuraxess@uib.no.