Hjem
Ansattsider

Foreldrepermisjon

Ta kontakt med Serviceteamet for fravær og foreldrepermisjoner når du planlegger foreldrepermisjon.

Hovedinnhold

Planlegging

Send oss en melding i UiBhjelp. Vi ber om at du ikke legger inn sensitiv informasjon i denne meldingen.

  • Skal du bli mor, send melding til Serviceteam innen svangerskapsuke 24.
  • Skal du bli far eller med-mor send melding til serviceteam 12 uker før starten av din permisjon.
  • Skal du adoptere et barn, send melding til serviceteam innen 12 uker før omsorgsovertagelsen.

Både ansatt og leder kan ta kontakt når en ansatt planlegger foreldrepermisjon.

Foreldrepermisjon og opphold i utlandet

Du kan oppholde deg i utlandet når du har foreldrepermisjon. Hvis du planlegger å være i utlandet mer enn fire uker når du har foreldrepermisjon må du avklare dette med Nav først. For å få innvilget foreldrepenger må du søke til Nav om bekreftelse på trygdemedlemskap for ditt opphold i utlandet.

Hvis du vurderer å kombinere gradert foreldrepermisjon med arbeid i utlandet, innebærer det at du må ha en avtale med din leder om hjemmearbeid i utlandet. Hvis du har videre spørsmål om medlemskap i norsk folketrygd eller arbeid i utlandet kombinert med foreldrepermisjon, kan du kontakte Internasjonalt sentereuraxess@uib.no.

 

Send melding til Serviceteam her