Hjem
Ansattsider

Forbedring av HR-prosesser

Prosjektet «Forbedring av HR-prosesser» vil bidra til at HR-prosesser og tjenester ved UiB fremstår som del av en helhetlig administrasjon og forberede organisasjonen og HR-medarbeiderne på innføring av nye systemer.

Hovedinnhold

Prosjektet ble etablert i samarbeid mellom fakultetene og HR-avdelingen i 2021 med målsetting om å:

 • Støtte opp om å «Utvikle en helhetlig arbeidsgiverpolitikk og -praksis», som er et omtalt virkemiddel i UiBs strategi 2019-2022 for å jobbe mest mulig likt og ensrettet på det administrative området og bidra til lik behandling og oppfølging av ansatte uavhengig av arbeidssted.
 • Undersøke muligheter digitalisering gir for effektivisering og forbedring av administrative støttefunksjoner og verktøy innen HR-feltet.
 • Forberede organisasjonen og HR-medarbeiderne på innføring av nye systemer. 

Prosjektet kombinerer prosessforbedringsmetodikk Google Design Sprint, som sikrer brukerfokus og -involvering. For hver prosess etableres det sprintgrupper med representanter fra fakultet/avdelinger.

Det er etablert en oversikt over HR-prosesser som grunnlag for prioritering, der fakultet/avdelinger har spilt inn HR-prosesser som er særlig viktige (oversikten vil videreutvikles i prosjektperioden).

Prosesser prosjektet har jobbet med

Forlengelse av postdoktorer

Tiltak og virkemidler:

Sprintgruppe

 • Maria Svåsand, MN
 • Asbjørn Sæther, HF
 • Julie Hansen, MED
 • Anita Hadziavdic Garden, jUSS/HR
 • Pernille Andersen Hole, SV

2.5.5 nr. 3 Lønnsvurdering før 12. måneders ansettelse

Tiltak og virkemidler

Sprintgruppe

 • Bjørn Arild Petersen, SV
 • Anette Bynes D'Arcy, MN
 • Arve Sennesvik, HF
 • Evelyn Ravnstad, MED
 • Mona Grindheim Matre, HR

Opprykk til professor

Tiltak og virkemidler

Sprintgruppe

 • Karoline Skudal Christiansen, MN
 • Asbjørn Sæther, HF
 • Bjørn Arild Petersen, SV
 • Kamila Cholti, KMD/HR
 • Ove Chr. Borge, PSYFA
   

Forlengelse av stipendiater

Tiltak og virkemidler

Sprintgruppe

 • Asbjørn Sæther, HF
 • Anita Hadziavdic Garden, HR
 • Julie Hansen, MED
 • Anette Bynes D’Arcy, MN

Onboarding av utenlandske ansatte

(Utenlandske ansatte som starter arbeid i Norge)

Tiltak og virkemidler

Sprintgruppe

 • Kari Lid Skodje, PSYFA
 • Tommy Aleksander Buene Kvarven, HF
 • Hanne Elisabeth Cappelen, SV
 • Ingvild Vandeskog Wallacher, MED
 • Maria Svåsand, MN
 • Jill Anette Opsahl, HR
 • Ann Lisbeth Sætre Garnes, ØKA
 • Ingrid A. Ødegaard, HR
   

Fremdriftsplan

Januar-juni 2022

 • Sprintgrupper utvikler tiltak og virkemidler for prosessene: Forlengelse av stipendiater, Opprykk til professor, Onboarding av utenlandske ansatte
 • Informasjon i organisasjon om utviklede tiltak/virkemidler

August-desember 2022

 • Sprintgrupper utvikler tiltak og virkemidler for prosessene: Forlengelse av postdoktorer, 2.5.5, lønnsvurdering før 12. måneders ansettelse

Januar-februar 2023

 • Informasjon i organisasjon om utviklede tiltak/virkemidler
 • Etablere forvaltning for standardiserte prosesser

April-august 2023

 • Utprøving av kommende saksbehandlingssystem gjennom pilot for prosessen Forlengelse av stipendiat

Prosjektorganisering

Prosjekteier er HR-direktør Sonja Irene Dyrkorn

Det er etablert en styringsgruppe, prosjektgruppe og en brukergruppe.

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

Brukergruppe