Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Standardisering av HR-prosesser

Prosjektet «Standardisering av HR-prosesser» vil bidra til at ansatte ved UiB får lik behandling og oppfølging og forberede UiB på systeminnføringer gjennom BOTT-samarbeidet.

Main content

Målsetting for prosjektet er å

 • bidra til at ansatte ved UiB får lik behandling og oppfølging uavhengig av arbeidssted
 • bidra til å avklare og tydeliggjøre roller og funksjoner i organisasjonen 
 • sikre effektive prosesser og verktøy for ansatte, HR-medarbeidere og linjeledere ved UiBs enheter
 • bidra til at UiB er godt forberedt på systeminnføringene i BOTT-samarbeidet, og utvikle en metodikk som egner seg ved mottak
 • bidra til realisering av "Målbilde for administrasjon ved UiB 2019-2024" samt muligheter og effektiviseringsgevinster i BOTT-samarbeidet

Ved standardisering av HR-prosesser kombinerer prosjektet sprint- og prosessforbedringsmetodikk og involverer representanter fra fakultet/avdelinger i arbeidet.

Dette jobber prosjektet med nå

Prosjektet har etablert en oversikt over HR-prosesser som grunnlag for prioritering og fakultet/avdelinger har spilt inn HR-prosesser som er særlig viktige (oversikten vil videreutvikles i prosjektperioden).

Styringsgruppen har prioritert fire HR-prosesser, som prosjektet skal jobbe med i første omgang:

 • Forlengelse av stipendiater
 • Opprykk til professor
 • Rekrutering av vitenskapelig ansatte
 • Onboarding av utenlandske ansatte

Prosjektet vil tilpasse mal- og metodeverk som kan brukes ved standardisering av HR-prosesser ved gjennomføring av en pilot av prosessen "Forlengelse av stipendiater".

Fremdriftsplan

April-mai 21

 • Etablere prosjektorganisasjon
 • Kartlegge HR-prosesser med innspill fra fakultet/avdelinger

Mai-juni 21

 • Tilpasse mal- og metodeverk for standardisering
 • Gjennomføring av pilot av prosessen "Forlengelse av stipendiater"

August-desember 21

 • Sprintgrupper, med representasjon fra fakultet/avdeling, gjennomfører minisprinter av prioriterte HR-prosesser

Prosjektorganisering

Det er etablert en styringsgruppe, prosjektgruppe og en brukergruppe.

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

Brukergruppe