Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Vi tømmer restlageret med tidligere års julekort.
Filosofene Pål Antonsen og Ole Hjortland får Det humanistiske fakultets formidlingspris 2019, for deres arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.
Med kø rundt kvartalet og direkte streaming av foredraga sine er geografiprofessor Terje Tvedt eit steg nærmare målet om å kome det han kallar samtida si historieløyse til livs.
Å nå bedre og bredere ut med forskingen blir stadig viktigere. I karriereutviklingsprogrammet Momentum er derfor kommunikasjon en naturlig del. På gruppens andre samling i Media City Bergen trente forskerne foran TV-kamera.
Viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, sier at syv av ti UiB-studenter nå har dratt fra Hongkong. UiB følger tett opp dem som har valgt å bli igjen.
11. november vart UiBhjelp lansert. Den nye tenesteportalen gjev éin veg inn til alle administrative tenester ved UiB.
1000 år med rettshistorie på 200 minutter – og hvorfor er demokratiet under press i dag? Jørn Øyrehagen Sunde holder Aarebrotforelesningen i januar.
Som en del av ny felles tjenesteportal (UiBhjelp) og en vei inn til sentraladministrasjonen vil Kortsenteret være operative i UiBhjelp (hjelp.uib.no) fra 11.november.
Musikk kan få gamle til å huske, språkløse til å kommunisere og det kan lindre både fysisk og mental smerte. – Det er som rein magi, sier forsker Viggo Krüger. I den nyeste utgaven av UiB Popviten forteller han om hvordan musikk påvirker hjernene våre.
Trond Mohn stiftelse feirer sine første 15 år. - Stiftelsen har betydd mye for både Universitetet i Bergen og samfunnet forøvrig, sier rektor Dag Rune Olsen.
Menyen på årets julebord for administrasjonen ved UiB blir litt annerledes enn tidligere år.
Her er resultatet fra lønnsoppgjøret ved UiB i 2019.
Nesten 90 prosent av ansatte og studenter på Universitetet i Bergen er i stor grad villige til å endre på vanene sine av hensyn til klimaet.
- Målet er å kutte CO2-utslippene med ti prosent sammenlignet med fjoråret, sier assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden.
Torsdag 31. oktober er det styremøte ved Universitetet i Bergen. Her kan du følge styremøtet direkte fra klokken 9.
En av Ingunn Lundes fremtidsplaner er å etablere en egen formidlingsfestival for studenter. Nå blir hun merittert for arbeidet hun gjør med undervisningskvaliteten ved fakultetet.
Hvordan kan UiB bidra til et mer inkluderende arbeidsliv? Det medisinske fakultet deler sine erfaringer med ordningen arbeidspraksis.

Sider