Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Universitetet i Bergen har tatt initiativ til en europeisk kampanje for å påvirke EUs neste budsjett, gjennom underskriftskampanje og et åpent brev til Europas ledere.
Professor Vigdis Broch-Due er utpekt av Uddannelses- og Forskningsministeriet som nytt medlem av Danmarks Grundforskningsfond (DG). Hun inntrådte i DG's styre per 1. januar 2020 etter innstilling av Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
IT-direktør Tore Burheim sier at studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen skal være trygge på at vi ved UiB har full oppmerksomhet på sikkerheten i programvaren vi bruker.
Blant miljøene som skal søke status som Senter for fremragende forskning (SFF-IV) er over halvparten av senterlederne fra Universitetet i Bergen kvinner.
Universitetet i Bergen stenges for ansatte og studenter.
Universitetet og NAV har inngått en gjensidig avtale om kompetanseutvikling, samarbeid om arbeidsrelevans og forskning og utvikling.
Fra 01. mars 2020 er det Specsavers som er leverandør for arbeidsplassbriller ved UiB.
- Det nye namnet NREC (Norwegian Research and Education Cloud) klargjer i større grad kva dette er; ei skyteneste for forsking og utdanning, basert i Noreg, seier Anders Vaage, som er teknikar på IT-avdelinga ved UiB.
I en unik workshop under SDG Conference Bergen presenterte flere ledende internasjonale forskere sine visjoner for bedre vitenskapelig rådgivning for å styrke politiske avgjørelser.
Viserektor Robert Bjerknes ga Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) en nyttig oppdatering på universitetets arbeid med kunnskapsklyngene og innovasjon på årets første Forskningslunsj.
SDG Bergen Policy Briefs-serien ble presentert for forskere samlet til en workshop om vitenskapsdiplomati under Bærekraftskonferansen i Bergen.
Klimaforsker Endre Tvinnereim blir ny skolebyråd i Bergen. 
Universitetet i Bergen er første institusjon som skal ta i bruk et nytt felles system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i forskning og høyere utdanning.
Seks europeiske forskere har fått EU-finansiering til forskeropphold ved Universitetet i Bergen gjennom programmet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Fire av seks stipender går til forskningsprosjekter i samarbeid med Det humanistiske fakultet.
Syv av ti nordmenn mener Plasthvalen har økt befolkningens bevissthet om marin forsøpling. Det viser en fersk undersøkelse presentert i forbindelse med treårsmarkeringen for funnet av hvalen.
Tettere samarbeid mellom NORCE og Universitetet i Bergen (UiB) skal gi bedre og mer relevant forskning og innovasjon. En arbeidsgruppe utarbeider nå tiltak som skal forenkle samarbeidet.
Fra første januar 2020 vil Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB være organisert som en egen enhet under HR-avdelingen.
Administrativt ansatte fra ulike deler av organisasjonen har i 2019 og 2020 fått opplæring i innovasjonsmetodikk gjennom Tjenesteinnovasjonsprogrammet.

Sider