Hjem
Forskning
Avhandlingsportalen

Trykking og publisering

Avhandlingen skal gjøres offentlig tilgjengelig før disputasen og for publikum som deltar på disputasen. Avhandlingen kan også gjøres tilgjengelig i digital utgave i BORA. Avhandlingsportalen er stedet for disse tjenestene.

Hovedinnhold

Avhandlingsportalen tilbyr en rekke tjenester for din ph.d.-avhandling:

  1. Du kan levere din godkjente avhandling til trykking før disputas
  2. Du kan levere plikteksemplarer av din godkjente avhandling i digitalt og trykt format til biblioteker
  3. Du kan velge digital tilgjengeliggjøring i Bergen Open Research Archive (BORA)
  4. Du kan levere tekst og bilde til pressemelding på nettsidene til Universitetet i Bergen
  5. Du kan levere data til kalenderoppføring på din disputas og prøveforelesning til nettsidene til Universitetet i Bergen
  6. Du kan bestille bedømmelseseksemplarer av din avhandling til komité
  7. Du kan bestille private eksemplarer av din avhandling

På Avhandlingsportalen finner du også mal for avhandling, informasjon om bilder og grafikk, samt informasjon om rettigheter.

Her er adressen til Avhandlingsportalen: avhandling.uib.no

Brukerstøtte i Avhandlingsportalen

Spørsmål om skjema og tekniske feil i skjemaet kan sendes til avhandlingsportalen@uib.no (alle hverdager 8-16).

Spørsmål om BORA, artikler og lisens kan sendes til bora@uib.no (alle hverdager 8-16).

For trykketekniske spørsmål, for eksempel problem med PDF-validering eller omslag, ta kontakt med trykkeriet på 982 59 200 / support@skipnes.no (alle hverdager 8-16).

Forsknings- og innovasjonsavdelingen kan kontaktes ved spørsmål om maler: post@fa.uib.no.