Hjem
Forskning
Trond Mohn Stiftelse 15 år

Bodil Holst

– Det store gjennombruddet for heliumatom-mikroskopi i en større vitenskapelig og samfunnsmessig sammenheng er ennå ikke kommet, men det er underveis.

Hovedinnhold

Bodil Holst er professor ved Institutt for fysikk og teknologi. Hun mottok TMS Starting Grant fra 2007 til 2011 for forskningsprosjektet Nano Imaging and Detection.

Hva gikk prosjektet ut på?

– Prosjektet gikk ut på å utvikle et heliumatom-mikroskop, en ny mikroskopteknikk hvor nøytrale heliumatomer brukes til å avbilde overflatestrukturer. Metoden er særlig velegnet til å avbilde skjøre overflater, ikke-elektrisk ledende overflater og overflater med store høyde/bredde-variasjoner.

Fortell kort om resultatene fra prosjektet og hvordan prosjektet har hatt betydning for fagfeltet og/eller for samfunnet.

– Dette er et uhyre komplekst og teknisk utfordrende instrumenteringsprosjekt som stadig pågår. Etter TMS-projektet koordinerte jeg et EU-prosjekt om temaet. Min gruppe har vært pionerer på utviklingen av dette instrumentet og har inspirert til at andre grupper har tatt opp forskningsarbeidet og nå også jobber med utvikling av helium-mikroskop. Vi undersøker for øyeblikket kontrastegenskapene og muligheten for å utvikle et nanostereo-mikroskop. Vi jobber også med å integrere detektoren i en annen type mikroskop basert på heliumioner. Det store gjennombruddet for heliumatom-mikroskopi i en større vitenskapelig og samfunnsmessig sammenheng er ennå ikke kommet, men det er underveis.

Hvilken betydning hadde stipendet for din videre karriere?

– TMS-stipendet ga meg en fast stilling ved UiB, noe som har vært av uvurderlig betydning for min karriere. Jeg arbeider stadig med utviklingen av heliumatom-mikroskopet, men har utvidet mitt virkefelt til også å omhandle blant annet utvikling av nanostrukturer og nanobelegg. Dessuten arbeider jeg nå med å ta ideer jeg har fått gjennom heliummikroskopi-forskningen inn mot atom-litografi og atom-interferometri. Det er vel ingen overdrivelse å si at jeg er blitt en international anerkjent kapasitet innenfor nanovitenskap. Dette gjenspegles blant annet i at jeg nylig ble utnevnt som komiteleder innen nanovitenskap for Kavliprisen for de neste 6 årene.