Hjem
Forskning
Trond Mohn Stiftelse 15 år

Erik Tonning

– Prosjektet 'Modernism and Christianity' fokuserte på den sentrale formative spenningen mellom modernismen som bevegelse og vestlig kristendom.

Hovedinnhold

Erik Tonning er professor ved Institutt for fremmedspråk. Han mottok TMS Starting Grant fra 2011 til 2014 for forskningsprosjektet Modernism and Christianity: Literature, History, Archive.

Hva gikk prosjektet ut på?

– Modernismen var en kulturell oppbrudds- og opprørsfase c.1880-1945. En 'ny' kultur og et 'nytt' menneske skulle skapes (eller gjenskapes etter eldre modeller). Modernismen i litteratur, kunst og politikk kombinerte radikal formell destruktivitet med visjonær transformasjon og transcendens. Men vestlig kulturs selvforståelse var uløselig bundet til kristendom, og modernistene måtte dermed alltid spørre, hva skal vi med den? Noen ville overvinne den, andre så for seg en ny radikalisert kristenhet. Prosjektet 'Modernism and Christianity' fokuserte på denne sentrale formative spenningen mellom modernismen som bevegelse og vestlig kristendom. Omfattende arkivstudier av forfattere og intellektuelle miljøer ble brukt for å kartlegge og illustrere dette spenningsfeltet.

Fortell kort om resultatene fra prosjektet og hvordan prosjektet har hatt betydning for fagfeltet og/eller for samfunnet.

– Noen av hovedresultatene fra prosjektet var min egen monografi Modernism and Christianity (Palgrave, 2014) og artikkelsamlingene (basert på konferanser), Modernism, Christianity and Apocalypse (Brill, 2015) og David Jones: A Christian Modernist? (Brill, 2017). Prosjektet resulterte også i to doktorgrader (som nylig er akseptert som monografier ved internasjonale forlag), av Jamie Callison (om kristen mystikk i T. S. Eliot og David Jones) og Jonas Kurlberg (om den kristne tankesmien ’The Moot’). Videre resulterte prosjektet i et samarbeid med KODE om utstillingen Kunst i kamp (2015-16), med katalogen "Art in Battle" som internasjonal utgivelse (ibidem, 2017). Et annet større samarbeid med en bergensk kulturinstitusjon var forestillingen "Samuel Beckett in Bergen" ved DNS i 2012.

– Prosjektet har hatt en tydelig effekt innen modernisme-studier i engelsk litteratur. De siste årene har det kommet en rekke utgivelser av blant andre Anthony Domestico, Scott Freer, Vincent Pecora, Suzanne Hobson og Matthew Mutter som tar opp spenningsfeltet mellom modernisme og kristendom helt eksplisitt. Min monografi Modernism and Christianity siteres ofte som et sentralt bidrag til denne debatten. I denne boken forsøker jeg eksplisitt å etablere et nytt fagfelt med en ny metodikk og horisont, og dette ser ut til å ha lykkes.

– Samfunnsmessig var både KODE-utstillingen (med offentlig konferanse på KODE året før) og DNS-forestillingen sentrale i å synliggjøre prosjektet for et allment publikum.

Hvilken betydning hadde stipendet for din videre karriere?

– Stipendet var helt sentralt i min karriere, og jeg skylder stiftelsen stor takknemlighet. Min stilling som professor ved UiB (fra januar 2015) var et direkte resultat av evalueringen av prosjektet.