Hjem
Forskning
Trond Mohn Stiftelse 15 år

Helge Ræder

– Prosjektets mål var å studere mekanismene bak diabetesutvikling.

Hovedinnhold

Helge Ræder er professor ved Klinisk institutt 2. Han mottok TMS Starting Grant fra 2013 til 2019 for forskningsprosjektet Clinical, Proteomics and Stem Cell Studies of Diabetes and Pancreatic Disease.

Hva gikk prosjektet ut på?

– Prosjektets mål var å studere mekanismene bak diabetesutvikling, ved å studere utviklingstrekkene til forløperne til bukspyttkjertelens hormonproduserende celler, som regulerer blodsukkeret.

Fortell kort om resultatene fra prosjektet og hvordan prosjektet har hatt betydning for fagfeltet og/eller for samfunnet.

– Prosjektet har bidratt til å etablere en forskningsgruppe med ekspertise både basalt og translasjonelt til å være med internasjonalt å utvikle celleterapi til diabetikere som skal erstatte dagens insulinbehandling. Gruppen har publisert resultater blant annet i Nature og Scientific Reports. Gruppen har også vært en av de sentrale aktørene i utviklingen av Regenerativ Medisin som nytt fagfelt i Bergen (framtidens celleterapi).

Hvilken betydning hadde stipendet for din videre karriere?

– TMS-stipendet var avgjørende for å komme raskt i gang med å etablere en egen forskningsgruppe. Dermed kunne jeg raskt ansette flinke folk og raskere mobilisere ytterligere finansiell støtte fra andre kilder, f.eks. Novo Nordisk Fonden (Danmark) i tre runder og Helse Vest. Forskningsgruppen klarte også å tiltrekke seg noen fremragende forskere, f.eks. Harald Barsnes (TMS Starting Grant 2015), Simona Chera (tre artikler i Nature) og Luiza Ghila (to artikler i Nature, én artikkel i Nature Cell Biology). De har nå blitt, eller er i ferd med å bli, selvstendige og dyktige forskere.