Hjem
Forskning
Trond Mohn Stiftelse 15 år

Silke Appel

– Vi kunne vise at det er mulig å bruke dendrittiske celler dyrket på laben som ny terapi for pasienter med Sjögrens syndrom. Samtidig kunne vi forbedre cellene som brukes i immunterapi mot kreft.

Hovedinnhold

Silke Appel er professor ved Klinisk institutt 1. Hun mottok TMS Starting Grant fra 2008 til 2012 for forskningsprosjektet Use of dendritic cells to modulate immune responses.

Hva gikk prosjektet ut på?

– Dendrittiske celler er sentrale celler i immunsystemet og er i utprøvingsfase som immunterapi mot kreft. I prosjektet skulle jeg undersøke om de spilte noen rolle i autoimmun sykdom Sjögrens syndrom, og forbedre cellene som brukes i kreftterapi.

Fortell kort om resultatene fra prosjektet og hvordan prosjektet har hatt betydning for fagfeltet og/eller for samfunnet.

– Vi kunne vise at pasienter med Sjögrens syndrom har en defekt i visse dendrittiske celler, og at det er mulig å bruke dendrittiske celler dyrket på laben som ny terapi for pasienter med Sjögrens syndrom. Samtidig kunne vi forbedre cellene som brukes i immunterapi mot kreft. Resultatene er verdifulle brikker i puslespillet om hvordan immunsystemet fungerer og har utvidet mulighetene til å bruke dendrittiske celler i immunterapi både mot kreft og autoimmun sykdom.

Hvilken betydning hadde stipendet for din videre karriere?

– Stipendet hadde en utrolig stor betydning for min karriere. Det hjalp meg å etablere min egen forskningsgruppe i Bergen. Det å ha et langsiktig perspektiv med støtte fra både TMS og fakultetet var utrolig verdifullt for min videre karriere som forsker og underviser ved UiB. I dag har jeg fortsatt min forskningsgruppe, men er også leder for forskning ved Klinisk institutt 2, leder for kjernefasiliteten i flow cytometri og visestyrer for Broegelmanns forskningslaboratorium.