Hjem
Forskning
Trond Mohn Stiftelse 15 år

Stephanie Le Hellard

– Vi fant forskjellene i det biologiske systemet som er involvert i ulike typer intelligenser. Vi identifiserte også genetiske overlapper med schizofreni, og utviklet nye verktøy for å utføre disse analysene.

Hovedinnhold

Stephanie Le Hellard er professor ved Klinisk institutt 2. Hun mottok TMS Starting Grant fra 2009 til 2012 for forskningsprosjektet Large-scale studies on psychotic disorders and cognitive function.

Hva gikk prosjektet ut på?

– Målet med prosjektet var å identifisere genetiske faktorer som påvirker kognitive evner (hukommelse, oppmerksomhet, IQ, osv.). Vi ønsket også å se hvordan de genetiske faktorene som påvirker kognisjon, kan være korrelert med genetiske risikofaktorer for psykiske lidelser.

Fortell kort om resultatene fra prosjektet og hvordan prosjektet har hatt betydning for fagfeltet og/eller for samfunnet.

– Vi fant forskjellene i det biologiske systemet som er involvert i ulike typer intelligenser. Vi identifiserte også genetiske overlapper med schizofreni, og utviklet nye verktøy for å utføre disse analysene. På den tiden organiserte genetikerne seg i konsortier, for å øke kraften i store genetiske studier. Med våre data kunne vi bli med i flere konsortier og har dermed deltatt i identifiseringen av gener som er involvert i hjernemorfologi og i kognitive evner. Disse resultatene er spesielt viktige for å forstå hjernens funksjon, utvikling og dysregulering i psykiske lidelser.

Hvilken betydning hadde stipendet for din videre karriere?

– Stipendet hjalp meg med å etablere et godt grunnlag for min gruppe i Bergen. I prosjektet samlet jeg data som har blitt brukt i mer enn 40 publikasjoner, inkludert åtte i Nature. Dette har vært et svært viktig bidrag i min karriere. Etter bevilgningen kunne jeg ta del i viktige søknader og delta i utmerkede forskningssentre (NORMENT-sff, K.G.Jebsen senter, Bergen Center for Brain Plasticity). Stipendet har forankret meg på UiB, hvor jeg fikk en utmerket karrieremulighet.