Hjem
Forskning
Trond Mohn Stiftelse 15 år

Thomas Arnesen

– Nesten alle proteiner i cellene våre modifiseres ved påsetting og fjerning av små kjemiske grupper. Denne modifiseringskoden påvirker ofte proteinets funksjon, og er avgjørende for reguleringen av en rekke prosesser som celledeling og celledød. Feil med denne koden fører ofte til sykdom. 

Hovedinnhold

Thomas Arnesen er professor ved Institutt for biomedisin og Institutt for biovitenskap. Han mottok TMS Starting Grant fra 2012 til 2016 for forskningsprosjektet Protein and peptide N-terminal-acetylation: From biological concepts to human disease.

Hva gikk prosjektet ut på?

– Nesten alle proteiner i cellene våre modifiseres ved påsetting og fjerning av små kjemiske grupper. Denne modifiseringskoden påvirker ofte proteinets funksjon, og er avgjørende for reguleringen av en rekke prosesser som celledeling og celledød. Feil med denne koden fører ofte til sykdom. 

– En av de vanligste formene for protein-modifisering er påsetting av en acetylgruppe på enden (N-terminalen) av proteinet, men både de involverte enzymene og betydningen av dem er lite kartlagte. Prosjektets fokus var å definere de enzymene som styrer denne modifiseringen og studere hvilken effekt de har på celler og ulike sykdomstilstander.

Fortell kort om resultatene fra prosjektet og hvordan prosjektet har hatt betydning for fagfeltet og/eller for samfunnet.

– Prosjektperioden har resultert i over 40 publiserte arbeider i internasjonale peer-review tidsskrifter. Prosjektet har dermed åpnet nye dører og gitt svært mye data rundt denne proteinmodifiseringen. Gruppen ved UiB er i dag den mest aktive i verden på dette fagfeltet. Vi har blant annet a) identifisert helt nye enzymer i menneskeceller, b) avslørt de molekylære og cellulære mekanismene for flere av disse enzymene inkludert hvordan de styrer celleorganisering og cellebevegelse, og c) etablert kobling mellom feil/mutasjoner i flere av enzymene og ulike sykdommer. Se for eksempel: Putting a break on cell movement.

– Mange av disse funnene danner nå grunnlaget for å gå videre med dypere mekanistiske undersøkelser og translasjonell forskning, der målet er å videre definere betydningen av denne enzymfamilien. Dette gjelder spesielt med tanke på kreft og hormonregulering.

Hvilken betydning hadde stipendet for din videre karriere?

– Prosjektet gav muligheten til en fast stilling ved UiB. Enda viktigere var betydningen for forskningsproduksjon og gjennombrudd. Gruppen er nå av god størrelse, og er etablert og synlig internasjonalt. Dette fører til at vi fungerer som en vitenskapelig ressurs, da vi ofte kontaktes av andre forskningsmiljøer som har behov for ekspertise innen dette feltet.

– TMS-stipendet var en sterk bidragsyter til at gruppen har fått betydelig ekstern støtte i etterkant fra Kreftforeningen, Norges Forskningsråd, Det Europeiske Forskningsrådet (ERC), og Novo Nordisk Foundation.