Hjem
Forskning
BIFF 2023

Ocean Futures 2030: Gruvedrift på havbunnen og kunnskapen vi trenger

I forbindelse med visning av dokumentarfilmen Deep Rising arrangerer Universitetet i Bergen (UiB) og Havforskningsinstituttet (HI) i samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF), et åpent debattmøte om gruvedrift på havbunnen. Møtet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Hovedinnhold

Ocean Futures 2030: Gruvedrift på havbunnen
Debattmøte under BIFF 2023

Torsdag 26. oktober kl 18.15-19.15
Kulturhuset, Vaskerelven 8, Bergen

Den norske regjeringen foreslo nylig å åpne for utforskning av havbunnen nord for Norge med det formål å undersøke muligheten for å utvikle kommersiell gruvedrift og også skaffe mer forskningsbasert kunnskap om konsekvensene for økosystemene på havbunnen ved mulig gruvedrift. Regjeringens forslag skal i neste omgang behandles av Stortinget.

Dokumentaren Deep Rising tar oss med på en reise til det uutforskede dyphavet, der det viser seg at det er langt mer liv enn vi hittil har hatt kunnskap om. I filmen følger vi på den ene siden en dyphavsforsker, som forsøker å øke bevisstheten og kunnskapen om de skjøre økosystemene som befinner seg på havbunnen. I dag mangler vi fortsatt mye kunnskap om det ukjente dyre- og plantelivet i dyphavet. F.eks. er det uklart hvilken betydning dette har for livet globalt. Ikke bare i havet, men også på landjorden. Noe som igjen kan være viktig for å forstå hvordan klimaendringene fungerer og påvirkes.

På den andre siden møter vi en entreprenør som driver en gründerbedrift som driver lobbyvirksomhet for å åpne stadig større deler av havbunnen for kommersiell gruvedrift. Konflikten mellom forskningsbasert kunnskap og industrialisering av havbunnen er den sentrale konfliktlinjen i denne gripende filmen. Sist, men ikke minst tilbyr filmen unike bilder av dyre- og plantelivet i dyphavet.

Møteleder: Peter Haugan, fagdirektør, HI

  • Kort analyse av dokumentaren Deep Rising og hvordan det globale bildet er for gruvedrift på havbunnen, ved stipendiat Håkon Larsen, Institutt for sosialantropologi, UiB
  • Et kort blikk på hvordan tilstanden er i norske farvann og regjeringens forslag om gruvedrift på havbunnen, ved forsker Pedro A. Ribeiro, Senter for dyphavforskning, UiB (Dette innlegget er på engelsk.)

Paneldebatt

Innledningene og paneldebatten vil bli fulgt av en Q&A med publikum. Etter arrangementet vil det bli muilghet til å mingle og diskutere tematikken videre blant de fremmøtte.