Hjem
Institutt for fremmedspråk

Ansatte ved Institutt for fremmedspråk

Jon Askelands bilde

Jon Askeland

Amanuensis, latinamerikansk litteratur

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 93 03

Jon.Askeland@uib.no

Robert Graff Bakkevolds bilde

Robert Graff Bakkevold

Seniorkonsulent, studierettleiar for arabisk, italiensk og spansk språk og latinamerikastudium

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 23 33

Robert.Bakkevold@uib.no

Lea Bramsiepes bilde

Lea Bramsiepe

Universitetslektor

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 23 18
 • +47 455 03 110

Lea.Bramsiepe@uib.no

Myriam D. Cocos bilde

Myriam D. Coco

Førsteamanuensis, Franskdidaktikk

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 30 04

Myriam.Coco@uib.no

Turid Gald Daaes bilde

Turid Gald Daae

Førstekonsulent, Eksamenskonsulent for spansk, italiensk, kinesisk og japansk.

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 23 60

Turid.Daae@uib.no

Runa Falcks bilde

Runa Falck

Stipendiat

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 22 83
 • +47 482 45 251

Runa.Falck@uib.no

Anders Johannessen Fikkes bilde

Anders Johannessen Fikke

Høgsk-/øvingslærer, språkprøveutvikler, vitenskapelig assistent

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 81 42
 • +47 971 87 232

Anders.Fikke@uib.no

Øyvind Gjerstads bilde

Øyvind Gjerstad

Førsteamanuensis, fransk språkvitenskap

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 23 44
 • +47 906 42 877

Oyvind.Gjerstad@uib.no

Hildegunn Lahlum Helnesss bilde

Hildegunn Lahlum Helness

Universitetslektor, Språktestutvikler

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 81 44

Hildegunn.Helness@uib.no

Ellen Høisæters bilde

Ellen Høisæter

Universitetslektor

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 23 69
 • +47 411 23 265

Ellen.Hoisater@uib.no

Åse Johnsens bilde

Åse Johnsen

Førsteamanuensis, Tlf 55 58 22 90 Mobil 918 14 384

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 22 90

Ase.Johnsen@uib.no

Michael Kellers bilde

Michael Keller

Visiting professor

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 24 89
 • +47 63 07 30 83

Michael.Keller@uib.no

Monika Lindbekks bilde

Monika Lindbekk

Forsker, Midtøsten, islamske studier, rettssosiologi

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 23 94
 • +47 482 25 365

Monika.Lindbekk@uib.no

Bechir Mestiris bilde

Bechir Mestiri

Universitetslektor

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 21 22 83
 • +47 979 58 733

Bechir.Mestiri@uib.no

Kåre Johan Mjørs bilde

Kåre Johan Mjør

Førstelektor, UiB

Institutt for fremmedspråk

 • +47 55 58 84 07
 • +47 902 31 974

Kare.Mjor@uib.no

Maria Jose Sanchez Olsens bilde

Maria Jose Sanchez Olsen

Universitetslektor, Spansk og latinamerikansk språk

Institutt for fremmedspråk

 • +47 901 17 378

Maria.Olsen@uib.no

Sider