Hjem
Institutt for geografi
Masterprosjekt

Offentlige uterom i Bergen sentrum

Mitt masterprosjekt går ut på å vurdere hvordan digitale verktøy best kan brukes i planlegging av offentlige uterom.

Hovedinnhold

Jeg får god veiledning og mye frihet til å gjøre som jeg vil, dog med fire kyndige hender som drar meg i nakken når jeg beveger meg for langt ut på viddene.

Jeg bruker ArcGIS og DepthmapX. Depthmap kalkulerer hvor integrerte gater (og derfor også offentlige plasser) er i veinettet i en by. Jeg kan f.eks. beregne hvilke plasser som kan nås fra flest gater hvis man svinger tre ganger eller fem ganger, hvilke offentlige plasser som er lettest å nå fra enhver annen gate i sentrum, eller hvordan det er mest sannsynlig at forgjengere beveger seg over en offentlig plass. I tillegg kan jeg lage simuleringer av små mennesker som går fram og tilbake i kartene mine, bare fordi det er gøy.

Feltarbeid i Johanneskirketrappen

Jeg gjennomfører også et feltarbeid for å undersøker hvordan resultatene fra dette verktøyet stemmer overens med virkeligheten - om de godt integrerte offentlige rommene faktisk er i bruk, og hvordan.. Feltarbeidet mitt har til nå vært å sitte 13 timer i Johanneskirketrappen (som ligger nøyaktig 30 sekunder unna SV-fakultetet) på ulike tider av døgnet. Her observerer jeg hvordan trappa brukes, hvilke aktiviteter folk gjør der og hvordan de beveger seg. I løpet av feltarbeidet har jeg overhørt samtaler, sett hvor attenåringene gjemmer spritflaskene sine på vei til byen, vært til stede mens en person ble hentet av ambulanse og blitt sjekka opp to ganger.

God veiledning og mye frihet

Det som har vært best på dette masterprogrammet har vært muligheten til å få velge og utforme oppgaven min selv. Jeg får god veiledning og mye frihet til å gjøre som jeg vil, dog med fire kyndige hender som drar meg i nakken når jeg beveger meg for langt ut på viddene.

Men jeg savner mer kvantitative metoder for oss samfunnsgeografer. Vi vil nemlig også drive med GIS og andre nerdegreier!

Veiledere

Gidske Leknæs Andersen og Håvard Haarstad