Hjem
Institutt for geografi
Nyheter

SpaceLab på Klimafestivalen §112

Klimafestivalen §112 finner denne uken sted over hele landet med mange forskjellige arrangementer, hvorav SpaceLab har bidratt på flere.

Illustrasjon
Foto/ill.:
Klimafestivalen §112

Hovedinnhold

Festivalen oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima, og ønsker å belyse det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, og å skape enda mer engasjement. I 2016 bestod Klimafestivalen av 140 arrangementer i 24 forskjellige byer rundt omkring i landet, fra Svalbard i nord til Farsund i sør. I år er det tredje året at festivalen arrangeres, og SpaceLab ble invitert til å delta på flere av arrangementene rundt omkring i landet.

Byen rolle i klimaomstilingen

Håvard Haarstad holdt en presentasjon i Molde 19. januar med tittel “Byens rolle i klimaomstillingen”. Haarstad argumenterte for at byer kan hjelpe oss å løse klimautfordringene, hvis vi fokuserer på hvordan de bygges. Klimavennlig og bærekraftig byutvikling kan oppnås gjennom å gjøre byene mer kompakte, sammenknyttede og attraktive.

20. januar holdt Haarstad en presentasjon på samme tema til Statens Vegvesen, Region Midt, i Molde.

Omstillingslaboratorium

I Bergen deltok Stina Ellevseth Oseland med innlegg på arrangementet “Omstillingslaboratorium” 24. januar. Dette arrangementet var tenkt som starten på et opprop for omstilling i forkant av Stortingsvalget 2017. Laboratoriet inviterte entusiaster, omstillingspionerer og kunstnere på Vestlandet til ”en tenketank der vi sammen metodisk jakter på de virkelig gode spørsmålene, - spørsmålene som skal bli viktige verktøy på veien videre inn i omstillingen.» Stina hadde innlegg om omstilling som begrep og satte det inn i en teoretisk sammenheng hvor man ser på tilpasning til klimaendringer i 3 nivåer: resiliens, transisjon og transformasjon (omstilling) og koblet dette til byutvikling, hverdagslivene våre og konsum.

Både Håvard og Stina er glade for å ha blitt inviterte til å delta på Klimafestivalen §112 og få muligheten til å bli hørt av mange forskjellige folk. De applauderer festivalen for bredden av arrangementer og ser den som et viktig bidrag i å øke klimaengasjementet hos folk over hele landet.