Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

SpaceLab på Klimafestivalen §112

Klimafestivalen §112 finner denne uken sted over hele landet med mange forskjellige arrangementer, hvorav SpaceLab har bidratt på flere.

Illustrasjon
Photo:
Klimafestivalen §112

Main content

Festivalen oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima, og ønsker å belyse det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, og å skape enda mer engasjement. I 2016 bestod Klimafestivalen av 140 arrangementer i 24 forskjellige byer rundt omkring i landet, fra Svalbard i nord til Farsund i sør. I år er det tredje året at festivalen arrangeres, og SpaceLab ble invitert til å delta på flere av arrangementene rundt omkring i landet.

Byen rolle i klimaomstilingen

Håvard Haarstad holdt en presentasjon i Molde 19. januar med tittel “Byens rolle i klimaomstillingen”. Haarstad argumenterte for at byer kan hjelpe oss å løse klimautfordringene, hvis vi fokuserer på hvordan de bygges. Klimavennlig og bærekraftig byutvikling kan oppnås gjennom å gjøre byene mer kompakte, sammenknyttede og attraktive.

20. januar holdt Haarstad en presentasjon på samme tema til Statens Vegvesen, Region Midt, i Molde.

Omstillingslaboratorium

I Bergen deltok Stina Ellevseth Oseland med innlegg på arrangementet “Omstillingslaboratorium” 24. januar. Dette arrangementet var tenkt som starten på et opprop for omstilling i forkant av Stortingsvalget 2017. Laboratoriet inviterte entusiaster, omstillingspionerer og kunstnere på Vestlandet til ”en tenketank der vi sammen metodisk jakter på de virkelig gode spørsmålene, - spørsmålene som skal bli viktige verktøy på veien videre inn i omstillingen.» Stina hadde innlegg om omstilling som begrep og satte det inn i en teoretisk sammenheng hvor man ser på tilpasning til klimaendringer i 3 nivåer: resiliens, transisjon og transformasjon (omstilling) og koblet dette til byutvikling, hverdagslivene våre og konsum.

Både Håvard og Stina er glade for å ha blitt inviterte til å delta på Klimafestivalen §112 og få muligheten til å bli hørt av mange forskjellige folk. De applauderer festivalen for bredden av arrangementer og ser den som et viktig bidrag i å øke klimaengasjementet hos folk over hele landet.