Hjem
Institutt for geografi
Ny ansatt

Benjamin Aubrey Robson er ny postdoktor

Benjamin Aubrey Robson begynte som postdoktor ved Institutt for geografi i oktober. Han skal fortsette å forske på isbreer ved bruk av fjernmåling, men vil også fokusere på steinbreer, smelting av permafrost og hvordan endringer i kryosfæren påvirker vannressurser.

Benjamin Aubrey Robson
Benjamin Aubrey Robson er tilbake på Institutt for geografi som postdoktor.
Foto/ill.:
Benjamin Aubrey Robson

Hovedinnhold

Benjamin Aubrey Robson fullførte doktorgraden sin ved Institutt for geografi i oktober 2016. Doktorgraden handlet om å kvantifisere og oppdage endringer i «debris-covered» isbreer i Himalaya og Alpene. Etter doktorgraden flytter han tilbake til Storbritannia for å jobbe som lektor ved University of Southampton. Der underviste han i fjernmåling og GIS.

Tilbake i Bergen skal han forske på hvordan og hvorfor is- og steinbreer endre seg, og hva endringen betyr for befolkningen som bor i nærheten til studieområdene i Kirgisistan, Chile, og de sveitsiske Alpene. Han skal jobbe tett sammen med Universitet i Zurich, hvor han skal på et forskningsbesøk våren 2018, og med Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) i La Serena.

Metoder for å kartlegge steinbreer

Prosjektet har to deler. I den første delen skal han utvikle en metode for å kartlegge steinbreer. Steinbreer er en viktig vannkilde i Nord-Chile og deler av sentral-Asia, men er vanskelig å kartlegge med satellittbilder fordi de ligner på miljøet som omgir dem. Steinbreene kan derimot skilles fra områdene rundt ved å se på deformasjon over tid.

- Metoden jeg skal bruke heter InSAR, og kan måle forskyvninger som er ned mot 10 cm i året. Planen er å kartlegge steinbreer og regne ut hvordan de har endret seg de siste tiårene. Endringene i steinbreene kan kobles til hydrologi, vannressurser og klima, forteller han.

Omforming av bre

Videre skal han se på hvordan isbreer endrer seg når de smelter.

- Mange kjenner til koblingen mellom global oppvarming og isbreer. I områder som er veldig tørre kan det skje en omforming fra ren is til «debris-covered» is, og fra «debris-covered» is til steinbre. Dette har konsekvenser for hvordan vi måler endringene, og hvordan vi vurderer hva en bre er, forklarer han.