Hjem
Institutt for geografi
Utveksling

Geografistudent, reis på utveksling!

Tenker du på å reise på utveksling neste semester - ikkje tenk for lenge! Hugs søknadsfristen 1. februar.

Snorkeling with Sea Turtles (in HAWAII)

- Jeg er bare i starten av semesteret, og stortrives allerede! Jeg vil oppfordre alle til å dra på utveksling. Tro meg, du kommer ikke til å angre. Det er nå du har sjansen, grip den! Håvard Brown på utveksling til University of Hawaii at Hilo våren 2018 og har alt svømt med sjøskilpadder.
Produsent:
Håvard Brown

Hovedinnhold

Vi anbefaler geografistudentar å ta eit semester eller to ved eit samarbeidsuniversitet i utlandet. Det er mykje spennande å studere som frie studiepoeng og mange interessante stader å bu.

Eit utvekslingsopphald er ei fagleg og personleg reise som gir positive erfaringar du tar med seg vidare i utdannings- og arbeidsliv.

Bli inspirert og les rapportar frå geografistudentar som har reist ut: 

Utvekslingsavtalar

Instituttet har avtalar for geografistudentar i Europa og UiB har avtalar for alle UiB-studentar over heile verda. Finn kva avtalar du vil søke på: 

Reiser du på erasmusavtalar i Europa vil du få eit erasmusstipend i tillegg til vanleg lån og stipend. Reiser du på bilaterale avtlalar til universitet med skulepengar, kan då få ekstra støtte frå Lånekassen. 

Søknadsprosessen

Når du har funne ut kvar du har lyst til å dra, er du klar til å søke.

Første steg er å søka til UiB om å få reise på ein av avtalane. Du må legge inn ei prioritert liste på Søknadsweb. Det er kun søknad i Søknadsweb som må ordnast før 1. februar. 

Les meir om søknadsprosess og det praktiske her

Reis på utveksling!