Hjem
Institutt for geografi
Utlysing

Stilling som undervisningsassistent/seminarkoordinator

Ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, er det ledig en 100 % stilling som undervisningsassistent/seminarkoordinator i perioden 6. august 2018 til 30. november 2018.

Hovedinnhold

Undervisningsassistenten har som hovudoppgåva å vere ein støttespelar for den vitskaplege staben i deira undervisningssverksemd.

Arbeidsoppgåver

 • Vere undervisningsassistent på delar av emna GEO100, GEO110, GEO113, GEO125, GEO131, GEO215, GEO281 i haustsemesteret 2018 (ca 50% av stillinga), tilpassa utdanningsbakgrunnen til den som får stillinga
 • Leie seminargrupper/datalab i dei respektive emna, både på norsk og engelsk.
 • Kommentere obligatoriske oppgåver
 • Vere seminarkoordinator for alle undervisningsassistentane
 • Ha ei mentorrolle for bachelorstudentar og årsstudentar i geografi, spesielt dei heilt ferske studentane
 • Planlegge rekrutteringsarbeid og besøk på vidaregåande skular
 • Førefallande arbeid for instituttet i periodar det er færre oppgåver knytt til emne ein er undervisningsassistent i

Kvalifikasjonar

 • Mastergrad i geografi
 • God språkkunnskap i engelsk og norsk, munnleg og skriftleg
 • God administrativ IT-kompetanse

Relevant arbeidserfaring vil være ein fordel. For undervisningsassistentar som ikkje har pedagogisk opplæring, vil det bli arrangert kurs i seminarpedagogikk i byrjinga av semesteret.

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide systematisk, resultatorientert og sjølvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og arbeidsvillig
 • Like å jobbe med menneske og vise engasjement for faget

Vi kan tilby

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn avheng av tariffavtale med timeløn mellom 216,10 og 230,3
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd
 • Gode velferdsordningar

Perioden kan bli forlenga.

Søknad

Søknad skal sendast direkte på e-post til grethe.meling@uib.no.

Søknadsfrist: 11.06.2018

Det kan bli aktuelt med intervju før tilsetjing.

Til informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til Grethe Meling, e-post grethe.meling@uib.no, eller tlf. 55 58 30 73 eller Gro Aase, gro.aase@uib.no, 55 58 92 57.