Hjem
Institutt for geografi
Mastergrad

Gratulerer med mastergrad i geografi!

Masterstudentane på geografi har levert oppgåvene sine, dei fleste har presentert og forsvart arbeidet i eksamen og i går hadde vi ei flott gradsfeiring i Universitetsaulaen saman med andre kandidatar frå Det samfunnsvitskaplege fakultet.

Mastergradsfering, geografistudentene i Universitetsaulaen
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

To år som masterstudentar på Institutt for geografi er over og no blir det spennande å sjå kor ferda går vidare. Takk for tida vi har hatt saman på instituttet. Vi gratulerer igjen med ein flott innsats og ynskjer alle lukke til som geografar!

Her er ein oversikt over kandidatar og tittel på masteroppgåvene. Dei fleste masteroppgåvene vil snart bli tilgjengelege i BORA Open Research at the University of Bergen. Her er det mange spennande og dagsaktuelle tema.

Line Haukanes

Risiko- og sårbarheitsanalyse av eit reservevassverk på Bømoen, Voss.

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Berit Soldal

Grunnvannsundersøkelser av fjellpartiet Joasete-Høgsete, Flåm, Aurland kommune.

Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Ole Martin Nuven

Vegetasjonsendring og økologisk tilstand i etterkant av senkningen av Haukåsvatnet i Bergen.

Veileder: Anders Lundberg

Ida Elisabeth Veldman

Geofarer på militære skyte- og øvingsfelt (SØF), Mauken-Blåtind og Setermoen, Troms.

Veileder: Sven Olaf Dahl

Oda Nærland Sofienlund

«Det beste er det godes fiende». Samproduksjon av klimakunnskap: en studie av hvordan forskning og forvaltning kan samarbeide for å utvikle gode tilpasningsstrategier.

Veileder: Håvard Haarstad

Mikal Christoffersen Haugen

Mobilisering gjennom regionalt utviklingsarbeid. En case-studie av forprosjektet Lister regionalpark.

Veilder: Knut Hidle

Kumari Kamala Chand

Farmers’ perceptions and knowledge of using waste and wastewater in two peri-urban areas of Kathmandu valley of Nepal.

Veileder: Peter Andersen

Anna Dybwad Alstad

The Gendering of a Farming System. A study of the relationship between gender and agricultural production in Ghana.

Veileder: Ragnhild Overå

Carsten Bugge

Foretak innen funksjonelle salg. Forretningsmodeller og effekter i forhold til en grønn omstilling - En studie med eksempler fra Norge.

Veileder: Grete Rusten

Malene Utkilen

Grønn omstilling i bygningsindustrien. En studie av grønne strategier og praksis ved oppføring av næringsbygg.

Veileder: Grete Rusten