Hjem
Institutt for geografi
Mastergrad

Søk master i geografi

Vi minner om søknadsfristen for å søke opptak til masterprogram ved UiB: 15. april.

Masterprogram i geografi

Sindre Eikenes, Anna Emilie Hellan Krohn Hansen og Endre Snørteland fortel om sine erfaringar med masterstudieti geografi ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Institutt for geografi tilbyr mastergrad i geografi innanfor tre studieretningar:

  • Samfunnsgeografi
  • Miljø- og landskapsgeografi
  • Naturgeografi

Lurer du på kva tema som kan vera aktuelle for masteroppgåver i dei ulike retningane? Søker du meir informasjon om kva staben på instituttet forskar på?

Informasjonsside om master i geografi

Institutt for geografi har laga ei samleside om masterstudiet i geografi der du kan finna relevant informasjon som kan vera nyttig for deg som vurderer å søka. Du finn informasjon om:

  • Forslag til nye masterprosjekt
  • Masterprosjekt til noverande studentar
  • Studieløpet
  • Fullførte masterprosjekt
  • Søknadsinformasjon

Sjå Masterstudium i geografi for informasjon og inspirasjon!

Velkomen som på masterprogrammet i geografi!