Hjem
Institutt for geografi
mastergrad

Masteroppgåver i geografi 2020

23 studentar har levert masteroppgåvene sine i år. Gratulerer!

Neste
Masterstudenter i Musehagen
Feiring i Muséhagen i juni.
Foto/ill.:
Grethe Meling
1/24
Front page
Ranveig Karoline Sjøholm Vetti: Isavsmelting og postglasiale havnivåendringer ved Nykvåg, Vesterålen.
Foto/ill.:
Ranveig Karoline Sjøholm Vetti
2/24
Front page
Kelvin Edem Awoonor Williams: Gender Dimensions in the family reunification and integration process: Eritrean immigrants in Norway.
Foto/ill.:
Kelvin Edem Awoonor Williams
3/24
Front page
Synnøve Støverud Beitnes: Tørkesommeren 2018: En casestudie av jordbrukets resiliens til ekstremværhendelser og utvikling av klimatilpasningsstrategier.
Foto/ill.:
Synnøve Beitnes
4/24
Front page
Erik Teien Andersen: Bærekraft i kjølvannet av kommunereformen. Transformative veivalg for nye Sandefjord kommune.
Foto/ill.:
Erik Teien Andersen
5/24
Front page
Christian Stokke Rye: Kompakt bærekraftig byutvikling - Planleggingen av Mindemyren i Bergen.
Foto/ill.:
Christian Stokke Rye
6/24
Framside
Sunniva Pauline Due Svendsen: The course of the ‘Little Ice Age’ glacierization at Engabreen and Fonndalsbreen, Vestre Svartisen, northern Norway, using quaternary geological mapping, historical evidence and lichenometric dating.
Foto/ill.:
Sunniva Pauline Due Svendsen
7/24
Framside
Sahan Shanmugaratnam: Entreprenørskap og regional utvikling i Øygarden.
Foto/ill.:
Sahan Shanmugaratnam
8/24
Framside
Anna Kraaijeveld Enerstvedt: Plast i produksjonssystem. En studie av fiskeri- og havbruksnæringen i Hordaland.
Foto/ill.:
Anna Kraaijeveld Enerstvedt
9/24
Framside
Ingrid Holtan Fredriksen: Vindkraftutbygging i Finnmark. En studie av medvirkningsprosessene med reindrifta.
Foto/ill.:
Ingrid Holtan Fredriksen.
10/24
Framside
Amber Nordholm: Scales of Energy Justice: Solar power and energy poverty alleviation.
Foto/ill.:
Amber Nordholm
11/24
Framside
Kaia Wøien Nicolaisen: En Flåm av turister. En studie av stedets betydning for lokalbefolkningen i en turistbygd.
Foto/ill.:
Kaia Wøien Nicolaisen
12/24
Framside
Ole-Gunnar Turøy Skjolddal: A study of decadal scale glacier changes of the Lunana glacier system in Bhutan, Himalaya, with considerations to glacial lake outburst floods (GLOFs).
Foto/ill.:
Ole Gunnar Turøy Skjolddal
13/24
Framside
Anna Emilie Hellan Krohn Hansen: To våtmarksområder i endring over 70 år: Naturtypekartlegging og økologisk tilstandsvurdering av Ulsetstemma og Krosslivatnet i Åsane i Bergen.
Foto/ill.:
Anna Emilie Hellan Krohn Hansen
14/24
Framside
Sindre Eikenes: URBAN FLOOD MODELLING AND ROAD NETWORK VULNERABILITY ASSESSMENT IN BERGEN.
Foto/ill.:
Sindre Eikenes
15/24
Framside
Mohib Billah: Holocene Relative Sea-level Changes in Evenes, Northern Norway.
Foto/ill.:
Mohib Bilah
16/24
Framside
Ane Netland Rolland: Bre- og klimahistorien under deglasiasjonen ved Nykvåg, Vesterålen.
Foto/ill.:
Ane Netland Rolland
17/24
Framside
Heidi Vano Øyarhamn: Havnivåendringer og lokalglasiasjon ved Vestre Svartisen, Nord-Norge, under siste deglasiasjon.
Foto/ill.:
Heidi Vano Øyarhamn
18/24
Framside
Ina Marie Christiansen: Boligeierne og marginene. En studie av de ikke-kommersielle boliginitiativene til TBBL og Oslobyrådet.
Foto/ill.:
Ina Marie Christiansen
19/24
Front page
Hans Fredrik Koch Grønlien: En bomring til besvær? En studie av bompengemotstanden i Stavanger i forbindelse med Bymiljøpakke Nord-Jæren.
Foto/ill.:
Hans Fredrik Koch Grønlien
20/24
Framside
Joseph Buckby: IDENTIFICATION OF GLACIER AND CLIMATE FLUCTUATIONS SINCE THE FINSE(8.2 KA) EVENTTO PRESENT AT SVARTISHEIBREEN, VESTRE SVARTISEN, NORTHERN NORWAY.
Foto/ill.:
Joseph Buckby
21/24
Framside
Eline Aresdatter Haakestad: Fortetting eller jordvern? En casestudie av håndteringen av bærekraftmålets iboende motsetninger
Foto/ill.:
Eline Aresdatter Haakestad
22/24
Framside
Øyvind Tveit: Utopia Bergensis. Om utopiske fragmenter og perspektiver i byplanlegging i Bergen.
Foto/ill.:
Øyvind Tveit
23/24
Framside
Levi Westerweld: THE POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON MARITIME BOUNDARIES AND EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES. THREE GIS SCENARIOS FOR 20 JURISDICTIONS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC REGION
Foto/ill.:
Levi Westerveld
24/24
Tilbake

Hovedinnhold

Som del av justerande munnleg eksamen skal studentane presentere oppgåvene sine. Presentasjonanen er opne, men blir i år digitale via Zoom eller Teams. Ta kontakt dersom du vil ha invtasjon til ein presentasjon eller fleire. Her er oversikt over tidspunkt:

Innlevering høst 2020:

9. desember

Eline Aresdatter Haakestad

Fortetting eller jordvern? En casestudie av håndteringen av bærekraftmålets iboende motsetninger  

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Mikaela Vasstrøm (UiA) og Grete Rusten (UiB)
Veileder: Knut Hidle og Kerstin Potthoff

14. desember

Øyvind Tveit

Utopia Bergensis. Om utopiske fragmenter og perspektiver i byplanlegging i Bergen.

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Mikaela Vasstrøm (UiA) og Grete Rusten (UiB)
Veileder: Knut Hidle

17. desember

Levi Westerweld

THE POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON MARITIME BOUNDARIES AND EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES. THREE GIS SCENARIOS FOR 20 JURISDICTIONS IN THE WESTERN  AND CENTRAL PACIFIC REGION

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Jan Ketil Rød (NTNU) og Peter Andersen (UiB)
Veileder: Gidske Andersen og Edvard Hviding

 

Innlevering vår 2020:

9. juni

Ranveig Karoline Sjøholm Vetti

Isavsmelting og postglasiale havnivåendringer ved Nykvåg, Vesterålen

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Anders Rommundset (NGU) og Svein Olaf Dahl (UiB)
Veileder: Kristian Vasskog

12. juni

Kelvin Edem Awoonor Williams

Gender Dimensions in the family reunification and integration process: Eritrean immigrants in Norway

Presentasjon: 14.00-14.30
Munnleg eksamen: 14.30-15.30
Eksamenskommisjon: Marta Bivand Erdal (PRIO) og Siddharth Sareen (UiB)
Veileder: Ragnhild Overå

15. juni

Synnøve Støverud Beitnes

Tørkesommeren 2018: En casestudie av jordbrukets resiliens til ekstremværhendelser og utvikling av klimatilpasningsstrategier

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Katrina Rønningen (Ruralis) og Peter Andersen (UiB)
Veileder: Kerstin Potthoff

16. juni

Erik Teien Andersen

Bærekraft i kjølvannet av kommunereformen
Transformative veivalg for nye Sandefjord kommune

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Mikaela Vasstrøm (UiA) og Grete Rusten (UiB)
Veileder: Knut Hidle

Christian Stokke Rye

Kompakt bærekraftig byutvikling - Planleggingen av Mindemyren i Bergen

Presentasjon: 13.00-13.30
Munnleg eksamen: 13.30-14.30
Eksamenskommisjon: Mikaela Vasstrøm (UiA) og Grete Rusten (UiB)
Veileder: Knut Hidle

Sunniva Pauline Due Svendsen

The course of the ‘Little Ice Age’ glacierization at Engabreen and Fonndalsbreen, Vestre Svartisen, northern Norway, using quaternary geological mapping, historical evidence and lichenometric dating

Presentasjon: 14.00-14.30
Munnleg eksamen: 14.30-15.30
Eksamenskommisjon: Sigurd Sandvold (HVL) og Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Veileder: Svein Olaf Dahl

18. juni

Sahan Shanmugaratnam

Entreprenørskap og regional utvikling i Øygarden

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Bjørnar Sæther (UiO) og Knut Hidle (UiB)
Veileder: Grete Rusten

Anna Kraaijeveld Enerstvedt

Plast i produksjonssystem
En studie av fiskeri- og havbruksnæringen i Hordaland

Presentasjon:13.00-13.30
Munnleg eksamen: 13.30-14.30
Eksamenskommisjon: Bjørnar Sæther (UiO) og Knut Hidle (UiB)
Veileder: Grete Rusten

19. juni

Ingrid Holtan Fredriksen

Vindkraftutbygging i Finnmark
En studie av medvirkningsprosessene med reindrifta

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Jørn Cruickshank (UiA) og Håvard Haarstad (UiB)
Veileder: Grete Rusten

Amber Nordholm

Scales of Energy Justice: Solar power and energy poverty alleviation

Presentasjon:09.30-10.00
Munnleg eksamen: 10.00-11.00
Eksamenskommisjon: Mikaela Vasstrøm (UiA) og Peter Andersen (UiB)
Veileder: Siddharth Sareen

Kaia Wøien Nicolaisen

En Flåm av turister
En studie av stedets betydning for lokalbefolkningen i en turistbygd

Presentasjon: 13.00-13.30
Munnleg eksamen: 13.30-14.30
Eksamenskommisjon: Jørn Cruickshank (UiA) og Håvard Haarstad (UiB)
Veileder: Grete Rusten

22. juni

Ole-Gunnar Turøy Skjolddal

A study of decadal scale glacier changes of the Lunana glacier system in Bhutan, Himalaya, with considerations to glacial lake outburst floods (GLOFs)

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Mohamed Babiker (Nansen Centre) og Pål Ringkjøb Nielsen (UiB)
Veileder: Benjamin Robson

Anna Emilie Hellan Krohn Hansen

To våtmarksområder i endring over 70 år: Naturtypekartlegging og økologisk tilstandsvurdering av Ulsetstemma og Krosslivatnet i Åsane i Bergen

Presentasjon: 09.00-09.30
Munnleg eksamen: 09.30-10.30
Eksamenskommisjon: Pelle Engesether (Osterøy kommune) og Ole Reidar Vetaas (UiB)
Veileder: Anders Lundberg

Sindre Eikenes

URBAN FLOOD MODELLING AND ROAD NETWORK VULNERABILITY ASSESSMENT IN BERGEN

Presentation: 12.00-12.30
Oral exam: 12.30-13.30
Exam Comittee: Alan Smith (Uni of Plymouth) and Knut Hidle (UiB)
Supervisor: Benjamin Robson

26. juni

Mohib Billah

Holocene Relative Sea-level Changes in Evenes, Northern Norway

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Tom Lakeman (NGU) og Svei Olaf Dahl (UiB)
Veileder: Kristian Vasskog

Ane Netland Rolland

Bre- og klimahistorien under deglasiasjonen ved Nykvåg, Vesterålen

Presentasjon: 12.00-12.30
Munnleg eksamen: 12.30-13.30
Eksamenskommisjon: Sigurd Sandvold (HVL) og Kristian Vasskog (UiB)
Veileder: Pål Ringkjøb Nielsen

Heidi Vano Øyarhamn

Havnivåendringer og lokalglasiasjon ved Vestre Svartisen, Nord-Norge, under siste deglasiasjon

Presentasjon: 14.00-14.30
Munnleg eksamen: 14.30-15.30
Eksamenskommisjon: Anders Rommundset (NGU) og Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Veileder: Kristian Vasskog

11. august

Ina Marie Christiansen

Boligeierne og marginene. En studie av de ikke-kommersielle boliginitiativene til TBBL og Oslobyrådet.

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Per Gunnar Røe (UiO) og Knut Hidle (UiB)
Veileder: Håvard Haarstad

17. august

Hans Fredrik Koch Grønlien

En bomring til besvær? En studie av bompengemotstanden i Stavanger i forbindelse med Bymiljøpakke Nord-Jæren

Presentasjon: 13.00-13.30
Munnleg eksamen: 13.30-14.30
Eksamenskommisjon: Lars Böcker (UiO) og Grete Rusten (UiB)
Veileder: Håvard Haarstad

20. august

Joseph Buckby

IDENTIFICATION OF GLACIER AND CLIMATE FLUCTUATIONS SINCE THE FINSE(8.2 KA) EVENTTO PRESENT AT SVARTISHEIBREEN, VESTRE SVARTISEN, NORTHERN NORWAY

Presentasjon: 11.00-11.30
Munnleg eksamen: 11.30-12.30
Eksamenskommisjon: Sigurd Sandvold (UiO) og Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Veileder: Svein Olaf Dahl