Home
Department of Geography
master's degree

Master's theses in Geography 2020

20 students have submitted their theses this semester.

Next
Master students in the Museum Garden.
20 students submitted their theses and complete that master's degree in geography this semester, here represented by Mohib, Ole-Gunnar, Anna, Sindre, Heidi, Ane, Ranveig, Sunniva, Amber and Ina in the Museum Garden. A fantastic group!
Photo:
Grethe Meling
1/21
Front page
Ranveig Karoline Sjøholm Vetti: Isavsmelting og postglasiale havnivåendringer ved Nykvåg, Vesterålen.
Photo:
Ranveig Karoline Sjøholm Vetti
2/21
Front page
Kelvin Edem Awoonor Williams: Gender Dimensions in the family reunification and integration process: Eritrean immigrants in Norway.
Photo:
Kelvin Edem Awoonor Williams
3/21
Front page
Synnøve Støverud Beitnes: Tørkesommeren 2018: En casestudie av jordbrukets resiliens til ekstremværhendelser og utvikling av klimatilpasningsstrategier.
Photo:
Synnøve Beitnes
4/21
Front page
Erik Teien Andersen: Bærekraft i kjølvannet av kommunereformen. Transformative veivalg for nye Sandefjord kommune.
Photo:
Erik Teien Andersen
5/21
Front page
Christian Stokke Rye: Kompakt bærekraftig byutvikling - Planleggingen av Mindemyren i Bergen.
Photo:
Christian Stokke Rye
6/21
Front page
Sunniva Pauline Due Svendsen: The course of the ‘Little Ice Age’ glacierization at Engabreen and Fonndalsbreen, Vestre Svartisen, northern Norway, using quaternary geological mapping, historical evidence and lichenometric dating.
Photo:
Sunniva Pauline Due Svendsen
7/21
Front page
Sahan Shanmugaratnam: Entreprenørskap og regional utvikling i Øygarden.
Photo:
Sahan Shanmugaratnam.
8/21
Front page
Anna Kraaijeveld Enerstvedt: Plast i produksjonssystem. En studie av fiskeri- og havbruksnæringen i Hordaland.
Photo:
Anna Kraaijeveld Enerstvedt
9/21
Front page
Ingrid Holtan Fredriksen: Vindkraftutbygging i Finnmark. En studie av medvirkningsprosessene med reindrifta.
Photo:
Ingrid Holtan Fredriksen.
10/21
Front page
Amber Nordholm: Scales of Energy Justice: Solar power and energy poverty alleviation.
Photo:
Amber Nordholm
11/21
Front page
Kaia Wøien Nicolaisen: En Flåm av turister. En studie av stedets betydning for lokalbefolkningen i en turistbygd.
Photo:
Kaia Wøien Nicolaisen
12/21
Front page
Ole-Gunnar Turøy Skjolddal: A study of decadal scale glacier changes of the Lunana glacier system in Bhutan, Himalaya, with considerations to glacial lake outburst floods (GLOFs).
Photo:
Ole Gunnar Turøy Skjolddal
13/21
Front page
Anna Emilie Hellan Krohn Hansen: To våtmarksområder i endring over 70 år: Naturtypekartlegging og økologisk tilstandsvurdering av Ulsetstemma og Krosslivatnet i Åsane i Bergen.
Photo:
Anna Emilie Hellan Krohn Hansen
14/21
Front page
Sindre Eikenes: URBAN FLOOD MODELLING AND ROAD NETWORK VULNERABILITY ASSESSMENT IN BERGEN.
Photo:
Sindre Eikenes
15/21
Framside
Mohib Billah: Holocene Relative Sea-level Changes in Evenes, Northern Norway.
Photo:
Mohib Bilah
16/21
Front page
Ane Netland Rolland: Bre- og klimahistorien under deglasiasjonen ved Nykvåg, Vesterålen.
Photo:
Ane Netland Rolland
17/21
Front page
Heidi Vano Øyarhamn: Havnivåendringer og lokalglasiasjon ved Vestre Svartisen, Nord-Norge, under siste deglasiasjon.
Photo:
Heidi Vano Øyarhamn
18/21
Front page
Ina Marie Christiansen: Boligeierne og marginene. En studie av de ikke-kommersielle boliginitiativene til TBBL og Oslobyrådet.
Photo:
Ina Marie Christiansen
19/21
Front page
Hans Fredrik Koch Grønlien: En bomring til besvær? En studie av bompengemotstanden i Stavanger i forbindelse med Bymiljøpakke Nord-Jæren.
Photo:
Hans Fredrik Koch Grønlien
20/21
Front page
Joseph Michael Buckby: IDENTIFICATION OF GLACIER AND CLIMATE FLUCTUATIONS SINCE THE FINSE(8.2 KA) EVENTTO PRESENT AT SVARTISHEIBREEN, VESTRE SVARTISEN, NORTHERN NORWAY
Photo:
Joseph Buckby
21/21
Previous

Main content

As part of the adjusting oral exam, the students will present their theses. The presetations are open, but this year they will be held on Zoom or Teams. If you are interested, contact us for an invitation. This is the time schedule for the presentations (open) and exams (closed):

9 June

Ranveig Karoline Sjøholm Vetti

Isavsmelting og postglasiale havnivåendringer ved Nykvåg, Vesterålen

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Exam Comittee: Anders Rommundset (NGU) and Svein Olaf Dahl (UiB)
Supervisor: Kristian Vasskog

12 June

Kelvin Edem Awoonor Williams

Gender Dimensions in the family reunification and integration process: Eritrean immigrants in Norway

Presentation: 14.00-14.30
Oral exam: 14.30-15.30
Exam Comittee: Marta Bivand Erdal (PRIO) and Siddharth Sareen (UiB)
Supervisor: Ragnhild Overå

15 June

Synnøve Støverud Beitnes

Tørkesommeren 2018: En casestudie av jordbrukets resiliens til ekstremværhendelser og utvikling av klimatilpasningsstrategier

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Exam Comittee: Katrina Rønningen (Ruralis) and Peter Andersen (UiB)
Supervisor: Kerstin Potthoff

16 June

Erik Teien Andersen

Bærekraft i kjølvannet av kommunereformen
Transformative veivalg for nye Sandefjord kommune

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Exam Comittee: Mikaela Vasstrøm (UiA) and Grete Rusten (UiB)
Supervisor: Knut Hidle

Christian Stokke Rye

Kompakt bærekraftig byutvikling - Planleggingen av Mindemyren i Bergen

Presentation: 13.00-13.30
Oral exam: 13.30-14.30
Exam Comittee: Mikaela Vasstrøm (UiA) and Grete Rusten (UiB)
Supervisor: Knut Hidle

Sunniva Pauline Due Svendsen

The course of the ‘Little Ice Age’ glacierization at Engabreen and Fonndalsbreen, Vestre Svartisen, northern Norway, using quaternary geological mapping, historical evidence and lichenometric dating

Presentation: 14.00-14.30
Oral exam: 14.30-15.30
Exam Comittee: Sigurd Sandvold (HVL) and Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Supervisor: Svein Olaf Dahl

18 June

Sahan Shanmugaratnam

Entreprenørskap og regional utvikling i Øygarden

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Exam Comittee: Bjørnar Sæther (UiO) and Knut Hidle (UiB)
Supervisor: Grete Rusten

Anna Kraaijeveld Enerstvedt

Plast i produksjonssystem
En studie av fiskeri- og havbruksnæringen i Hordaland

Presentation:13.00-13.30
Oral exam: 13.30-14.30
Exam Comittee: Bjørnar Sæther (UiO) and Knut Hidle (UiB)
Supervisor: Grete Rusten

19 June

Ingrid Holtan Fredriksen

Vindkraftutbygging i Finnmark
En studie av medvirkningsprosessene med reindrifta

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Exam Comittee: Jørn Cruickshank (UiA) and Håvard Haarstad (UiB)
Supervisor: Grete Rusten

Amber Nordholm

Scales of Energy Justice: Solar power and energy poverty alleviation

Presentation:09.30-10.00
Oral exam: 10.00-11.00
Exam Comittee: Mikaela Vasstrøm (UiA) and Peter Andersen (UiB)
Supervisor: Siddharth Sareen

Kaia Wøien Nicolaisen

En Flåm av turister
En studie av stedets betydning for lokalbefolkningen i en turistbygd

Presentation: 13.00-13.30
Oral exam: 13.30-14.30
Exam Comittee: Jørn Cruickshank (UiA) and Håvard Haarstad (UiB)
Supervisor: Grete Rusten

22 June

Ole-Gunnar Turøy Skjolddal

A study of decadal scale glacier changes of the Lunana glacier system in Bhutan, Himalaya, with considerations to glacial lake outburst floods (GLOFs)

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Exam Comittee: Mohamed Babiker (Nansen Centre) and Pål Ringkjøb Nielsen (UiB)
Supervisor: Benjamin Robson

Anna Emilie Hellan Krohn Hansen

To våtmarksområder i endring over 70 år: Naturtypekartlegging og økologisk tilstandsvurdering av Ulsetstemma og Krosslivatnet i Åsane i Bergen

Presentation: 09.00-09.30
Oral exam: 09.30-10.30
Exam Comittee: Pelle Engesether (Osterøy kommune) and Ole Reidar Vetaas (UiB)
Supervisor: Anders Lundberg

Sindre Eikenes

URBAN FLOOD MODELLING AND ROAD NETWORK VULNERABILITY ASSESSMENT IN BERGEN

Presentation: 12.00-12.30
Oral exam: 12.30-13.30
Exam Comittee: Alan Smith (Uni of Plymouth) and Knut Hidle (UiB)
Supervisor: Benjamin Robson

26 June

Mohib Billah

Holocene Relative Sea-level Changes in Evenes, Northern Norway

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Exam Comittee: Tom Lakeman (NGU) and Svei Olaf Dahl (UiB)
Supervisor: Kristian Vasskog

Ane Netland Rolland

Bre- og klimahistorien under deglasiasjonen ved Nykvåg, Vesterålen

Presentation: 12.00-12.30
Oral exam: 12.30-13.30
Exam Comittee: Sigurd Sandvold (HVL) and Kristian Vasskog (UiB)
Supervisor: Pål Ringkjøb Nielsen

Heidi Vano Øyarhamn

Havnivåendringer og lokalglasiasjon ved Vestre Svartisen, Nord-Norge, under siste deglasiasjon

Presentation: 14.00-14.30
Oral exam: 14.30-15.30
Exam Comittee: Anders Rommundset (NGU) and Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Supervisor:Kristian Vasskog

12 August

Ina Marie Christiansen

Boligeierne og marginene. En studie av de ikke-kommersielle boliginitiativene til TBBL og Oslobyrådet.

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Examination committee: Per Gunnar Røe (UiO) and Knut Hidle (UiB)
Supervisor: Håvard Haarstad

17 August

Hans Fredrik Koch Grønlien

En bomring til besvær? En studie av bompengemotstanden i Stavanger i forbindelse med Bymiljøpakke Nord-Jæren.

Presentation: 13.00-13.30
Oral exam:13.30-14.30
Examination committee: Lars Böcker (UiO) and Grete Rusten (UiB)
Supervisor: Håvard Haarstad

20 August

Joseph Buckby

IDENTIFICATION OF GLACIER AND CLIMATE FLUCTUATIONS SINCE THE FINSE(8.2 KA) EVENTTO PRESENT AT SVARTISHEIBREEN, VESTRE SVARTISEN, NORTHERN NORWAY

Presentation: 11.00-11.30
Oral exam:13.30-14.30
Examination committee: Sigurd Sandvold (UiO) and Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Supervisor: Svein Olaf Dahl