Hjem
Institutt for geografi
Mastergrad

Masteroppgåver i geografi 2021

I år er det to innleveringsfristar for masteroppgåva i geografi kvart semester; 19. mai og 2. august i vårsemesteret og 15. november og 3. januar i haustsemesteret. 19 studentar har levert masteroppgåver i 2021.

Neste
Studentar i Musehagen
Samling med masterstudentar i Musehagen i juni.
Foto/ill.:
Grethe Meling
1/20
Framside
Romilly Harris Stuart: Exploring the role of snow metamorphism on the isotopic evolution of the surface snow at EastGRIP.
Foto/ill.:
Romilly S Harris
2/20
Framside
Bryndis Zoega: The disappearing past: Coastal archaeology, shoreline erosion and contributingfactors along the coast of Skagafjörður, Northern Iceland
Foto/ill.:
Bryndis Zoega
3/20
Framside
Christine Olson: Bogstadvannet gjennom 40 år. Tilstandsvurdering og endringsanalyse gjennom naturtypekartlegging.
Foto/ill.:
Christine Olson
4/20
Framside
Silje Marie Lian Skreprud: Myravatnet og Eikelundstjørna – en studie av endringsprosesser de siste 70 år, naturtypekartlegging og økologisk tilstandsvurdering.
Foto/ill.:
Silje Marie Lian Skrepsrud
5/20
Framside
Julie Elkjær Stentsøe: Samskaping som strategi for stedsutvikling i et flerkulturelt samfunnEn case-studie av Nærmiljøsatsingen Linderud, Veitvet og Sletteløkka
Foto/ill.:
Julie Elkjær Stentsøe
6/20
Framside
Tommy Stamnesfet Loddengaard: Bærekraftig byutvikling langs Bybanen i Bergen
Foto/ill.:
Tommy Stamnesfet Loddengaard
7/20
Framside
Caroline Nordøy Håvik: Straume sentrum – «Ein plass for alle!» En studie av byutvikling og transformasjon på Straume i Øygarden kommune
Foto/ill.:
Caroline Nordøy Håvik
8/20
Framside
Devyn Remme: Mind the Gap: Dynamic social inclusion and sustainable mobilityin Bergen, Norway
Foto/ill.:
Devyn Remme
9/20
Front page
Edvard Hviding: Forus, et grått sted med en grønn ambisjon. En casestudie av bærekraftsimplementering og interkommunalt samarbeid på Forus næringsområde, Stavanger
Foto/ill.:
Edvard Hviding
10/20
Front page
Halvor Norendal Hansen: Rekonstruksjon av samspillet mellom bre- og havnivåfluktuasjoner under deglasiasjonen ved Renså i Tjeldsund, Nord-Norge
Foto/ill.:
Halvor Norendal Hansen
11/20
Front page
Carl William Lund: Natur i endring: Skogekspansjon og gjengroing i et kystlandskap over 70 år - En studie i Isdalen, Bergen kommune
Foto/ill.:
Carl William Lund
12/20
Front page
Ingvild Eike: Tidlig deglasiasjon og relaterte havnivåfluktuasjoner ved Sandstrand i Tjeldsund, Nord-Norge
Foto/ill.:
Ingvild Eike
13/20
Framside
Daniel Thomas: Automated detection of debris-covered glaciers using deep learning and object-based image analysis
Foto/ill.:
Daniel Jack Thomas
14/20
Framside
Mari Froastad: Midt- til sein- holosen stormvariabilitet ved Lista, Sør-Noreg, basert på transport og sedimentasjon av flygesand i lakustrine sediment
Foto/ill.:
Mari Froastad
15/20
Framside
Lise Saga: Tuning in on the Global Tuna Value Chain. A Political Ecology Perspective on Food Loss and Waste
Foto/ill.:
Lise Saga
16/20
Framside
Mark Aguera: Automatic detection of rock glaciers from very-high resolution satellite imagery using convolutional neural networks and object-based image analysis
Foto/ill.:
Mark Aguera
17/20
Framside
Kjersti Sollund Hegsbro: En forbruksbasert tilnærming til klimaomstilling
Foto/ill.:
Kjersti Sollund Hegsbro
18/20
Framside
Hedda Bakåsmoen Holm: Endemic alpine plan facing local extinction in context of climate and land use change in Hardanger, Norway – Niche modeling of Artemisia norvegica Fr
Foto/ill.:
Hedda Bakåsmoen Holm
19/20
Framside
Lukas Sigfried Hoose: Finding ways to move through Accra´straffic. A study about urban transportation planning in oneof Africa´s most growing cities
Foto/ill.:
Lukas Sigfried Hoose
20/20
Tilbake

Hovedinnhold

Som del av justerande munnleg eksamen skal studentane presentere oppgåvene sine. Presentasjonanen er opne, men blir i år digitale via Zoom eller Teams. Ta kontakt dersom du vil ha invtasjon til ein presentasjon eller fleire. Her er oversikt over tidspunkt:

Innlevering 3. januar

25. januar

Lukas Sigfried Hoose

Finding ways to move through Accra´straffic
A study about urban transportation planning in oneof Africa´s most growing cities

Presentasjon: 09:30-10.00
Muntlig eksamen: 10:00-11:00
Kommisjon: Haakon Lein (NTNU) og Odd Inge Steen (UiB)
Veileder: Ragnhild Overå

Innlevering 15. november

9. desember

Hedda Bakåsmoen Holm

Endemic alpine plan facing local extinction in context of climate and land use change in Hardanger, Norway – Niche modeling of Artemisia norvegica Fr

Presentasjon: 10:00-10:30
Muntlig eksamen: 10:30-11:30
Kommisjon: Anders Bryn (UiO) og Gidske L. Andersen (UiB)
Veileder: Ole Reidar Vetaas

 

Innlevering 2. august

24. august

Edvard Hviding

Forus, et grått sted med en grønn ambisjon. En casestudie av bærekraftsimplementering og interkommunalt samarbeid på Forus næringsområde, Stavanger

Presentasjon: 14.00-14.30
Eksamen: 14.30-15.30
Kommisjon: Mikaela Vasstrøm (UiA) og Knut Hidle (UiB)
Veileder: Håvard Haarstad

26. august

Halvor Norendal Hansen

Rekonstruksjon av samspillet mellom bre- og havnivåfluktuasjoner under deglasiasjonen ved Renså i Tjeldsund, Nord-Norge

Presentasjon: 09.00-09.30
Eksamen: 09.30.30-10.30
Kommisjon: Sigurd Sandvold (HVL) og Rannveig Skoglund (UiB)
Veileder: Svein Olaf Dahl

Carl William Lund

Natur i endring: Skogekspansjon og gjengroing i et kystlandskap over 70 år - En studie i Isdalen, Bergen kommune

Presentasjon: 10.00-10.30
Eksamen: 10.30.30-11.30
Kommisjon: Anders Bryn (NIBIO) og Gidske Andersen (UiB)
Veileder: Anders Lundberg

Ingvild Eike

Tidlig deglasiasjon og relaterte havnivåfluktuasjoner ved Sandstrand i Tjeldsund, Nord-Norge

Presentasjon: 12.00-12.30
Eksamen: 12.30-13.30
Kommisjon: Sigurd Sandvold (HVL) og Rannveig Skoglund (UiB)
Veileder: Svein Olaf Dahl

Daniel Thomas

Automated detection of debris-covered glaciers using deep learning and object-based image analysis

Presentasjon: 13.30-14.00
Eksamen: 14.00-15.00
Kommisjon: Daniel Hölbling (University of Salzburg) og Gidske Andersen (UiB)
Veileder: Benjamin Robson

27. august

Mari Froastad

Midt- til sein- holosen stormvariabilitet ved Lista, Sør-Noreg, basert på transport og sedimentasjon av flygesand i lakustrine sediment

Presentasjon: 10.00-10.30
Eksamen: 10.30-11.30
Kommisjon: Sigurd Sandvold (HVL) og Kristian Vasskog (UiB)
Veileder: Pål Ringkjøb Nielsen

Lise Saga

Tuning in on the Global Tuna Value Chain. A Political Ecology Perspective on Food Loss and Waste

Presentasjon: 13.00-13.30
Eksamen: 13.30-14.30
Kommisjon: Anne Katrine Normann (Norce) og Connor Cavanagh (UiB)
Veileder: Ragnhild Overå

30. august

Mark Aguera

Automatic detection of rock glaciers from very-high resolution satellite imagery using convolutional neural networks and object-based image analysis

Presentasjon: 11.00-11.30
Eksamen: 11.30-12.30
Kommisjon: Daniel Hölbling (University of Salzburg) og Kristian Vasskog (UiB)
Veileder: Benjamin Robson

31. august

Kjersti Sollund Hegsbro

En forbruksbasert tilnærming til klimaomstilling

Presentasjon: 10.00-10.30
Eksamen: 10.30-11.30
Kommisjon: Halvor Dannevig (Vestlandsforsking) og Knut Hidle (UiB)
Veileder: Håvard Haarstad

 

Innlevering 19. mai

10. juni

Romilly Harris Stuart 

Exploring the role of snow metamorphism on the isotopic evolution of the surface snow at EastGRIP.

Presentasjon: 08.30-09.00
Munnleg eksamen: 0930-10.30
Eksamenskommisjon: Bradley Markel  () og Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Veileder: Kristian  Vasskog

11. juni

Bryndis Zoega 

The disappearing past: Coastal archaeology, shoreline erosion and contributingfactors along the coast of Skagafjörður, Northern Iceland

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Martin Miles (Norce) og Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Veileder: Gidske L. Andersen

14. juni

Christine Olson

Bogstadvannet gjennom 40 år. Tilstandsvurdering og endringsanalyse gjennom naturtypekartlegging.

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Alv Terje Fotland og Gidske L. Andersen (UiB)
Veileder: Anders Lundberg

Silje Marie Lian Skreprud

Myravatnet og Eikelundstjørna – en studie av endringsprosesser de siste 70 år, naturtypekartlegging og økologisk tilstandsvurdering.

Presentasjon: 13.30-14.00
Munnleg eksamen: 14.00-15.00
Eksamenskommisjon: Alv Terje Fotland og Gidske L. Andersen (UiB)
Veileder: Anders Lundberg

16. juni

Julie Elkjær Stentsøe

Samskaping som strategi for stedsutvikling i et flerkulturelt samfunnEn case-studie av Nærmiljøsatsingen Linderud, Veitvet og Sletteløkka

Presentasjon: 10.30-11.00
Munnleg eksamen: 11.00-12.00
Eksamenskommisjon: Mikaela Vasstrøm (UiA) og Håvard Haarstad (UiB)
Veileder: Knut Hidle

Tommy Stamnesfet Loddengaard

Bærekraftig byutvikling langs Bybanen i Bergen

Presentasjon: 14.00-14.30
Munnleg eksamen: 14.30-15.30
Eksamenskommisjon: Mikaela Vasstrøm (UiA) og Grete Rusten (UiB)
Veileder: Knut Hidle

21. juni

Caroline Nordøy Håvik

Straume sentrum – «Ein plass for alle!» En studie av byutvikling og transformasjon på Straume i Øygarden kommune

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Hilde Nymoen Rørtveit (NTNU) og Grete Rusten (UiB)
Veileder: Knut Hidle

22. juni

Devyn Remme

Mind the Gap: Dynamic social inclusion and sustainable mobilityin Bergen, Norway

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30
Eksamenskommisjon: Tomas Skjølsvold (NTNU) og Knut Hidle (UiB)
Veileder: Håvard Haarstad og Siddharth Sareen