Home
Department of Geography
Master's degree

Master's theses in geography 2021

This year we have two submission deadlines each semester for the master's thesis in geography: 19 May and 2 August in the spring semester and 15 November and 3 January in the autumn semester. 19 students have submitted the thesis this year.

Next
Students in the museum garden
Master students in the museum garden in June.
Photo:
Grethe Meling
1/20
Framside
Romilly Harris Stuart: Exploring the role of snow metamorphism on the isotopic evolution of the surface snow at EastGRIP.
Photo:
Romilly S Harris
2/20
Framside
Bryndis Zoega: The disappearing past: Coastal archaeology, shoreline erosion and contributingfactors along the coast of Skagafjörður, Northern Iceland
Photo:
Bryndis Zoega
3/20
Framside
Christine Olson: Bogstadvannet gjennom 40 år. Tilstandsvurdering og endringsanalyse gjennom naturtypekartlegging.
Photo:
Christine Olson
4/20
Framside
Silje Marie Lian Skreprud: Myravatnet og Eikelundstjørna – en studie av endringsprosesser de siste 70 år, naturtypekartlegging og økologisk tilstandsvurdering.
Photo:
Silje Marie Lian Skrepsrud
5/20
Framside
Julie Elkjær Stentsøe: Samskaping som strategi for stedsutvikling i et flerkulturelt samfunnEn case-studie av Nærmiljøsatsingen Linderud, Veitvet og Sletteløkka
Photo:
Julie Elkjær Stentsøe
6/20
Framside
Tommy Stamnesfet Loddengaard: Bærekraftig byutvikling langs Bybanen i Bergen
Photo:
Tommy Stamnesfet Loddengaard
7/20
Framside
Caroline Nordøy Håvik: Straume sentrum – «Ein plass for alle!» En studie av byutvikling og transformasjon på Straume i Øygarden kommune
Photo:
Caroline Nordøy Håvik
8/20
Framside
Devyn Remme: Mind the Gap: Dynamic social inclusion and sustainable mobilityin Bergen, Norway
Photo:
Devyn Remme
9/20
Front page
Edvard Hviding: Forus, et grått sted med en grønn ambisjon. En casestudie av bærekraftsimplementering og interkommunalt samarbeid på Forus næringsområde, Stavanger
Photo:
Edvard Hviding
10/20
Front page
Halvor Norendal Hansen: Rekonstruksjon av samspillet mellom bre- og havnivåfluktuasjoner under deglasiasjonen ved Renså i Tjeldsund, Nord-Norge
Photo:
Halvor Norendal Hansen
11/20
Front page
Carl William Lund: Natur i endring: Skogekspansjon og gjengroing i et kystlandskap over 70 år - En studie i Isdalen, Bergen kommune
Photo:
Carl William Lund
12/20
Front page
Ingvild Eike: Tidlig deglasiasjon og relaterte havnivåfluktuasjoner ved Sandstrand i Tjeldsund, Nord-Norge
Photo:
Ingvild Eike
13/20
Front page
Daniel Thomas: Automated detection of debris-covered glaciers using deep learning and object-based image analysis
Photo:
Daniel Jack Thomas
14/20
Front page
Mari Froastad: Midt- til sein- holosen stormvariabilitet ved Lista, Sør-Noreg, basert på transport og sedimentasjon av flygesand i lakustrine sediment
Photo:
Mari Froastad
15/20
Front page
Lise Saga: Tuning in on the Global Tuna Value Chain. A Political Ecology Perspective on Food Loss and Waste
Photo:
Lise Saga
16/20
Front page
Mark Aguera: Automatic detection of rock glaciers from very-high resolution satellite imagery using convolutional neural networks and object-based image analysis
Photo:
Mark Aguera
17/20
Front page
Kjersti Sollund Hegsbro: En forbruksbasert tilnærming til klimaomstilling
Photo:
Kjersti Sollund Hegsbro
18/20
Front page
Hedda Bakåsmoen Holm: Endemic alpine plan facing local extinction in context of climate and land use change in Hardanger, Norway – Niche modeling of Artemisia norvegica Fr
Photo:
Hedda Bakåsmoen Holm
19/20
Front page
Lukas Sigfried Hoose: Finding ways to move through Accra´straffic. A study about urban transportation planning in oneof Africa´s most growing cities
Photo:
Lukas Sigfried Hoose
20/20
Previous

Main content

As part of the oral exam, the students will ppresent their theses. The presentations are open to all interested. Also this year, the presentation will be held on Zoom. Let us know if you want to receive an invitation to one or more presentations. Here you will find the schedule for the presentations in June:

Submitted 3 January

25 Janury

Lukas Sigfried Hoose

Finding ways to move through Accra´straffic
A study about urban transportation planning in oneof Africa´s most growing cities

Presentation: 09:30-10.00
Oral exam: 10:00-11:00
Examination Committee: Haakon Lein (NTNU) og Odd Inge Steen (UiB)
Supervisor: Ragnhild Overå

Submitted 15 November

9 December

Hedda Bakåsmoen Holm

Endemic alpine plan facing local extinction in context of climate and land use change in Hardanger, Norway – Niche modeling of Artemisia norvegica Fr

Presentation: 10:00-10:30
Oral exam: 10:30-11:30
Examination Committee: Anders Bryn (UiO) og Gidske L. Andersen (UiB)
Supervisor: Ole Reidar Vetaas

Submitted 2 August

24 August

Edvard Hviding

Forus, et grått sted med en grønn ambisjon. En casestudie av bærekraftsimplementering og interkommunalt samarbeid på Forus næringsområde, Stavanger

Presentation: 14.00-14.30
Oral exam: 14.30-15.30
Examination Committee: Mikaela Vasstrøm (UiA) and Knut Hidle (UiB)
Supervisor: Håvard Haarstad

26 August

Halvor Norendal Hansen

Rekonstruksjon av samspillet mellom bre- og havnivåfluktuasjoner under deglasiasjonen ved Renså i Tjeldsund, Nord-Norge

Presentation: 09.00-09.30
Oral exam: 09.30.30-10.30
Examination Committee: Sigurd Sandvold (HVL) and Rannveig Skoglund (UiB)
Supervisor: Svein Olaf Dahl

Carl William Lund

Natur i endring: Skogekspansjon og gjengroing i et kystlandskap over 70 år - En studie i Isdalen, Bergen kommune

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30.30-11.30
Examination Committee: Anders Bryn (NIBIO) and Gidske Andersen (UiB)
Supervisor: Anders Lundberg

Ingvild Eike

Tidlig deglasiasjon og relaterte havnivåfluktuasjoner ved Sandstrand i Tjeldsund, Nord-Norge

Presentation: 12.00-12.30
Oral exam: 12.30-13.30
Examination Committee: Sigurd Sandvold (HVL) and Rannveig Skoglund (UiB)
Supervisor: Svein Olaf Dahl

Daniel Thomas

Automated detection of debris-covered glaciers using deep learning and object-based image analysis

Presentation: 13.30-14.00
Oral exam: 14.00-15.00
Examination Committee: Daniel Hölbling (University of Salzburg) and Gidske Andersen (UiB)
Supervisor: Benjamin Robson

27 August

Mari Froastad

Midt- til sein- holosen stormvariabilitet ved Lista, Sør-Noreg, basert på transport og sedimentasjon av flygesand i lakustrine sediment

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30.30-11.30
Examination Committee: Sigurd Sandvold (HVL) and Kristian Vasskog (UiB)
Supervisor: Pål Ringkjøb Nielsen

Lise Saga

Tuning in on the Global Tuna Value Chain. A Political Ecology Perspective on Food Loss and Waste

Presentation: 13.00-13.30
Oral exam: 13.30-14.30
Examination Committee: Anne Katrine Normann (Norce) and Connor Cavanagh (UiB)
Supervisor: Ragnhild Overå

30 August

Mark Aguera

Automatic detection of rock glaciers from very-high resolution satellite imagery using convolutional neural networks and object-based image analysis

Presentation: 11.00-11.30
Oral exam: 11.30-12.30
Examination Committee: Daniel Hölbling (University of Salzburg) and Kristian Vasskog (UiB)
Supervisor: Benjamin Robson

31 August

Kjersti Sollund Hegsbro

En forbruksbasert tilnærming til klimaomstilling

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Examination Committee: Halvor Dannevig (Vestlandsforsking) and Knut Hidle (UiB)
Supervisor: Håvard Haarstad

Submitted 19 May

10 June

Romilly Harris Stuart 

Exploring the role of snow metamorphism on the isotopic evolution of the surface snow at EastGRIP.

Presentation: 08.30-09.00
Oral exam: 09.30-10.30
Examination Committee: Bradley Markel  () and Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Supervisor: Kristian  Vasskog

11 June

Bryndis Zoega 

The disappearing past: Coastal archaeology, shoreline erosion and contributingfactors along the coast of Skagafjörður, Northern Iceland

Presentation:: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Examination Committee: Martin Miles (Norce) and Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Supervisor: Gidske L. Andersen

14 June

Christine Olson

Bogstadvannet gjennom 40 år. Tilstandsvurdering og endringsanalyse gjennom naturtypekartlegging.

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Examination Committee: Alv Terje Fotland and Gidske L. Andersen (UiB)
Supervisor: Anders Lundberg

Silje Marie Lian Skreprud

Myravatnet og Eikelundstjørna – en studie av endringsprosesser de siste 70 år, naturtypekartlegging og økologisk tilstandsvurdering.

Presentation: 13.30-14.00
Oral exam: 14.00-15.00
Examination Committee: Alv Terje Fotland and Gidske L. Andersen (UiB)
Supervisor: Anders Lundberg

16 June

Julie Elkjær Stentsøe

Samskaping som strategi for stedsutvikling i et flerkulturelt samfunnEn case-studie av Nærmiljøsatsingen Linderud, Veitvet og Sletteløkka

Presentation: 10.30-11.00
Oral exam: 11.00-12.00
Examination Committee: Mikaela Vasstrøm (UiA) and Håvard Haarstad (UiB)
Supervisor: Knut Hidle

Tommy Stamnesfet Loddengaard

Bærekraftig byutvikling langs Bybanen i Bergen

Presentation: 14.00-14.30
Oral exam: 14.30-15.30
Examination Committee: Mikaela Vasstrøm (UiA) and Grete Rusten (UiB)
Supervisor: Knut Hidle

21 June

Caroline Nordøy Håvik

Straume sentrum – «Ein plass for alle!» En studie av byutvikling og transformasjon på Straume i Øygarden kommune

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Examination Committee: Hilde Nymoen Rørtveit (NTNU) and Grete Rusten (UiB)
Supervisor: Knut Hidle

22 June

Devyn Remme

Mind the Gap: Dynamic social inclusion and sustainable mobility in Bergen, Norway

Presentation: 10.00-10.30
Oral exam: 10.30-11.30
Examination Committee: Tomas Skjølsvold (NTNU) and Knut Hidle (UiB)
Supervisors: Håvard Haarstad og Siddharth Sareen