Hjem
Institutt for geografi
Praksisemne

Praksisemne i geografi

Hausten 2021 starta vi opp eit nytt praksiseme i geografi. Åtte studentar på bachelorprogrammet i geografi er dette semesteret ute i praksis på ulike arbeidsplassar i Bergen og omegn. På denne sida vil vi legge ut rapportar frå studentane.

Hovedinnhold

Målet med prakisemnet er at praksisopphaldet skal bidra til at studentane betre ser den faglege kompetansen geografiutdanninga gir aktuelle samfunnsaktørar og arbeidsgjevarar. Praksisopphaldet skal bidra til at studenten tileignar seg profesjonsroller. Gjennom observasjon, samhandling, rettleiing og praktisk utøving skal studentane få høve til verte meir medvitne på eiga yrkesrolle og fagleg kompetanse.

Praksisemnet i geografi blir undervist i haustsemesteret og kan inngå som valfritt emne i bachelorprogrammet i geografi. Praksisplassar pr. semester: