Hjem
Institutt for geografi
Mastergrad

Masteroppgåver i geografi 2022

21 studentar har levert og forsvart masteroppgåve i geografi i år. Gratulerer til alle med ein mastergrad i geografi!

Neste
Masterseremoni
Foto/ill.:
Thor Brødreskift
1/12
Front page
Foto/ill.:
Maurin Roussau
2/12
Front page
Foto/ill.:
Peter Krohn-Hansen
3/12
Front page
Foto/ill.:
Ronya Reitan Solberg
4/12
Front page
Foto/ill.:
Adwoa Aninwaa Agyarko
5/12
Front page
Foto/ill.:
Andreas Sivertsen Våge
6/12
Front page
Foto/ill.:
Jarle Sleire
7/12
Front page
Foto/ill.:
Sofie Jordheim
8/12
frontpages
Foto/ill.:
Ørjan Dybvik
9/12
Front page
Foto/ill.:
Helene Othilie Drevland Klyve
10/12
Front page
Foto/ill.:
Maïlys Rouillé
11/12
Front page
Foto/ill.:
Lene Lundøy Drengenes
12/12
Tilbake

Hovedinnhold

Som del av justerande munnleg eksamen skal studenten presentere masteroppgåva si. Presentasjonane er opne for alle interesserte og vil skje på rom 744 på Instituttt for geografi eller på Zoom. Dersom du vil delta på presentasjonar som går på Zoom, gi oss besked, så sender vi invitasjon til Zoom.

Levert 15. november

1 student leverte masteroppgåva til fristen 15. november.

6. desember

Arne Mølstre Pettersen

Automatisering av jordbruket
En casestudie av teknologi-implementering med eksempler fra jordbruket på Vestlandet

Presentasjon: 13.00-13.30 (Department of Geography, room 744)
Munnleg eksamen: 13.30-14.30

Eksamenskommisjon: Bjørnar Sæther (UiO) og Knut Hidle (UiB)
Veileder: Grete Rusten

Levert 1. august

9 studentar leverte masteroppgåva til denne fristen. Her er ein oversikt over kor tid dei skal ha presentasjon og eksamen:

22. august

Safa Mustafa Khiralla Mudoi

Mapping of the Prosopis-Juliflora (Mesquite) invasion and its effects on pastoralist livelihoods in the Red Sea State, Sudan – a remote sensing approach

Presentasjon: 09.00-09.30 (Department of Geography, room 713)
Munnleg eksamen: 09.30-10.30

Eksamenskommisjon: Martin Miles (Norce) og Ole Reidar Vetaas (UiB)
Veileder: Gidske Læknes Andersen

23. august

Cecilie Veum

Finding the balance between use and conservation of natureA study about the management of nature as a contested resource

Presentasjon: 13.00-13.30 (room 713, Department of Geography and Zoom)
Munnleg eksamen: 13.30-14.30

Eksamenskommisjon: Knut Bjørn Stokke (NMBU) og Connor J. Cavanagh (UiB)
Veileder: Ole Reidar Vetaas

24. august

Veera Ylipieti

Sustainability reporting as a matter of social contract: management and geographical perspective

Presentasjon: 10.00-10.30 (Zoom)
Munnleg eksamen: 10.30-11.30

Eksamenskommisjon: Helge Lea Tvedt (Stavanger kommune) og Knut Hidle (UiB)
Veileder: Grete Rusten

Håkon André Halvorsen

Senglasial- og holocen strandforskyvning for østlige deler av Hinnøya

Presentasjon: 13.00-13.30 (Zoom)
Munnleg eksamen: 13.30-14.30

Eksamenskommisjon: Thomas Lakeman (NGU) og Svein Olaf Dahl (UiB)
Veileder: Kristian Vasskog

25. august

Tom Hackelberg

Flood frequency reconstruction of Myrkdalselvi in the upper area of the Vosso drainage basin, western Norway. An investigation of lacustrine sediment cores from Myrkdalsvatnet to map the local flood history.

Presentasjon: 10.00-10.30 (room 713, Department of Geography)
Munnleg eksamen: 10.30-11.30 (room 713, Department of Geography)

Eksamenskommisjon: Anne-Grete Bøe (Equinor) og Svein Olaf Dahl (UiB)
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

George Edward Young

A Geoecological History of HøgtuvbreenVegetation succession on the foreland of a retreating glacier in northern Norway

Presentasjon: 11.00-11.30 (Zoom)
Munnleg eksamen: 11.30-12.30

Eksamenskommisjon: Mikael Ohlson (NMBU) og Kristian Vasskog (UiB)
Veileder: Svein Olaf Dahl

Mathias Holtedahl Torp

Glacier and moraine changes, glacio-hydrological dynamicsand glacier-permafrost interactions at Nautgardsbrean, northeastern Jotunheimen. A study of two polythermal glaciers and ice-cored moraine complexesbased on high-resolution remote sensing and field-based methods.

Presentasjon: 14.00-14.30 (room 713, Department of Geography and Zoom)
Munnleg eksamen: 14.30-15.30

Eksamenskommisjon: Daniel Hölbling (Uni of Salzburg) og Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Veileder: Svein Olaf Dahl

26. august

Bidias Ndemaze Chiankem

Impacts and Adaptation of Small-scale Potatoes Farmers to Climate Change in the Western Highlands of Cameroon.A case study of the impacts and adaptation of small-scale potato farmers to climate change in the Western Highlands of Cameroon

Presentasjon: 10.00-10.30 (Zoom)
Munnleg eksamen: 10.30-11.30

Eksamenskommisjon: Håkon Lein (NTNU) og Ragnhild Overå (UiB)
Veileder: Peter Andersen

29. august

Sigrid Johanne Sjøholm Vetti

Rekonstruksjon av bre- og klimahistorien ved Glombreenbasert på kvartærgeologisk kartlegging og innsjøsedimenter i Selstaddalen, Meløy i Nordland

Presentasjon: 10.00-10.30 (Zoom)
Munnleg eksamen: 10.30-11.30

Eksamenskommisjon: Sigurd Sandvold (HVL) og Kristian Vasskog (UiB)
Veileder: Svein Olaf Dahl

 

Levert 16. mai

11 studentar leverte masteroppgåva til denne fristen. Her er ein oversikt over kor tid dei skal ha presentasjon og eksamen:

25. mai

Maurin Rousseau

Late Glacial and Holocene relative sea-level changes in Værlandet, western Norway

Presentasjon: 12.30-13.00 (rom 744, Department of Geography)
Munnleg eksamen: 13.00-14.00 (rom 713, Department of Geography)

Eksamenskommisjon: Anders Romundset (NGU) og Pål Rinkjøb Nielsen (UiB)
Veileder: Kristian Vasskog

1. juni

Peter Krohn-Hansen

Ingenmannsland?
En studie av uformell bosetting og økonomisk liv i Ruga

Presentasjon: 09.30-10.00 (rom 744, Department of Geography + Zoom)
Munnleg eksamen: 01.00-11:00 (zoom)

Eksamenskommisjon: Ståle Angen Rye (NTNU) og Knut Hidle (UiB)
Veileder: Ragnhild Overå

Adwoa Aninwaa Agyarko

WHEN STUDENTS MAKE GENDER-UNTYPICAL EDUCATIONAL CHOICES: WOMEN IN ENGINEERING AND MEN IN NURSING

Presentasjon: 14.30-15.00 (zoom)
Munnleg eksamen: 15.00-16.00 (zoom)

Eksamenskommisjon: Ragnhild Lund (NTNU) and Odd Inge Steen (UiB)
Veileder: Ragnhild Overå

2. juni

Andreas Sivertsen Våge

Tare - en ny industrimulighet for norsk næringsliv?en studie av tarenæringen i Norge

Presentasjon: 11.00-11.30 (rom 744 + zoom)
Munnleg eksamen: 11.30-12.30 (zoom)

Eksamenskommisjon: Helge Lea Tvedt og Knut Hidle (UiB)
Veileder: Grete Rusten

7. juni

Jarle Sleire

HOLOCENE GLACIER VARIABILITY AND PALAEOCLIMATE AT NUPSFONN, SOUTHERN HARDANGERVIDDA

Presentasjon: 09.00-09.30 (rom 744, Department of Geography)
Munnleg eksamen: 09.30-10.30 (rom 713, Department of Geography)

Eksamenskommisjon: Sigurd Sandvold (HVL) og Kristian Vasskog (UiB)
Veileder: Svein Olaf Dahl

Sofie Jordheim

Rise and fall of an ice-cored moraineA case study from Semskfjellet, Saltfjellet, northern Norway - investigating the role of hydrological processes in the decay of an ice-cored moraine

Presentasjon: 11.30-12.00 (rom 744, Department of Geography)
Munnleg eksamen: 12.00-13.00 (rom 713, Department of Geography)

Eksamenskommisjon: Sigurd Sandvold (HVL) og Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Veileder: Svein Olaf Dahl

Ørjan Dybvik

Flomfrekvensanalyse i øvre del av Vossovassdraget, Oppheimsvatnet
Bruk av innsjøsedimenter til å rekonstruere flomhistorien

Presentasjon: 14.00-14.30 (rom 744, Department of Geography)
Munnleg eksamen: 14.30-15.30 (rom 713, Department of Geography)

Eksamenskommisjon: Anne Grete Bøe (Equinor) og Svein Olaf Dahl (UiB)
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

9. juni

Ronya Solberg

Bærekraftig fiskeri, governance og tid- en undersøkelse av lokalsamfunnsperspektiver på hva en fremtidig fiskeriregulering kan innebære

Presentation: 14.00-14.30
Oral exam: 14.30-15.30 (zoom)

Examination Committee: Ingrid Marie Kielland (UiT) and Grete Rusten (UiB)
Supervisor: Knut Hidle

14. juni

Helene Klyve

Perceptions of individual lifestyle changes in Norway’s sustainability transition

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30 (zoom)

Eksamenskommisjon: Jostein Jakobsen (SUM/UiO) og Mahir yazar (UiB)
Veileder: Connor J. Cavanagh

15. juni

Maïlys Rouillè

‘Beyond the border is where food is’
COVID-19, cross-border fish traders and food security around the Ghana-Togo border

Presentasjon: 10.00-10.30
Munnleg eksamen: 10.30-11.30 (zoom)

Eksamenskommisjon: Jan Petter Johnisen og Peter Andersen (UiB)
Veileder: Ragnhild Overå

Lene Lundøy Drengenes

Medvirkning i utforming av blågrønn struktur:en casestudie av prosjektet bystrand og ny Lungegårdspark

Presentsjon: 12.00-12.30
Munnleg eksamen: 12.30-13.30 (zoom)

Eksamenskommisjon: Mikaela Vasstrøm (UiA) og Knut Hidle (UiB)
Veileder: Håvard Haarstad