Hjem
Institutt for geografi
Mastergrad

Masteroppgåver i geografi 2023

Vi har to innleveringsfristar i 2023: 1. juni og 1. desember. Gratulerer til alle som har fullført mastergrad i geografi i år!

graduation
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Som del av munnleg eksamen, presenterer studentane masteroppgåvene sine. Presentasjonane er opne for alle interesserte, enten på Institutt for geografi eller via zoom.

15 studentar har levert masteroppgåva i 2023.

Innlevering 1. desember

18. desember

Emmanuel Bintaayi Jeil

Linkages between Flood Events and Livelihoods of Riparian Communities in the Middle Belt of Ghana

Presentasjon: 11.30 - 12.00 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Munnleg eksamen: 12.00 - 13.00

Eksamenskomitee: Andrei Marin (NMBU) og Odd Inge Steen (UiB)
Veileder: Peter Andersen

 

Innlevering 1. juni

6. juni

Hanne Greenwood Karstensen

FOLKEHELSE I KOMMUNAL PLANLEGGING- EIN STUDIE OM KORLEIS KOMMUNANE VINDAFJORD OG TYSVÆR I ROGALAND FYLKESKOMMUNE HANDTERER FNS BEREKRAFTSMÅL 3 OM GOD HELSE

Presentasjon: 09.00 - 09.30 (Institutt for geografi, rom 744/Zoom)
Munnleg eksamen: 09.30-10.30

Eksamenskomite: Frode Flemsæter (NTNU) og Grete Rusten (UiB)
Veileder: Knut Hidle

16 June

Hilde Mangerud

Holocen strandforskyvning i Rødøy, Nordland

Presentasjon: 11.30 - 12.00 (Department of Geography, room 713/Zoom)
Munnleg eksamen: 12.00 - 13.00

Eksamenskomite: Anders Romundset (NGU) og Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Veileder:: Kristian Vasskog

Jennifer Oka Otabe

The Aftermath of Climate Justice in Lofoten, Norway

Presentasjon: 14.00 - 14.30 in Zoom
Munnleg eksamen: 14.30 - 15.30

Eksamenskomite: Olof Stjernström (NORD universitet) og Ragnhild Overå (UiB)
Veileder: Odd Inge Steen

21 June

Monika Subedi

Land Use and Land Cover Change: A Study of Butwal SubMetropolitan City, Nepal

Presentasjon: 11.30 - 12.00 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Munnleg eksamen: 12.00 - 13.00

Eksamenskomitee: Yograj Gautam (CMI) og Olena Dubovyk (UiB)
Veileder: Peter Andersen

22 June

Mara Sternberg

Sea-level reconstruction during the Early Holocene in Tjeldsundet, Northern Norway

Presentasjon: 09.00 - 09.30 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Munnleg eksamen: 09.30-10.30

Eksamenskomite: Thomas Lakeman (NGU) og Svein Olaf Dahl (UiB)
Veileder: Kristian Vasskog

Holly Jane Tolson

Late Holocene Relative Sea-Level Reconstructions in Evenes, North Norway.

Presentasjon: 11.30 - 12.00 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Munnleg eksamen: 12.00 - 13.00

Eksamenskomite: Thomas Lakeman (NGU) og Svein Olaf Dahl (UiB)
Veileder: Kristian Vasskog

Christoffer Sund

Hvordan konflikter endrer sted. En studie av hytteeieres oppfatning av konflikten på Sjusjøen.

Presentasjon: 12.30 - 13.00 (Zoom)
Munnleg eksamen: 13.00 - 14.00

Eksamenskomite: Gunhild Setten (NTNU) og Odd Inge Steen (UiB)
Veileder: Knut Hidle

23 June

Isaac Dawson

A glacial history of Flatisen and Kampliisen since the Little Ice Age.
A reconstruction of the Little Ice Age (LIA) maximum of two Svartisen glaciers and their change since, including evidence of two previously unknown glacial lake outburst floods (GLOFs).

Presentasjon: 09.00 - 09.30 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Munnleg eksamen: 09.30-10.30

Eksamenskomite: Henrik Jansen (Vestland fylkeskommune) og Kristian Vasskog (UiB)
Veileder: Svein Olaf Dahl

Karsten Røise Hustad

Byrom som arena for sosial inkludering En studie av hvordan Kong Christian Fredriksplass fungerer som en arena for sosial inkludering.

Presentasjon: 11.30 - 12.00 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Munnleg eksamen: 12.00 - 13.00

Eksamenskomite: Marianne Millstein (Oslo MET) og Odd Inge Steen (UiB)
Veileder: Knut Hidle

26 June

Elise Sofie Hansen

En studie av trafikkreduksjon og bilfrihet i Bergen

Presentasjon: 11.30 - 12.00 (Zoom)
Munnleg eksamen: 12.00 - 13.00

Eksamenskomite: Anders Tønnesen (CICERO) og Odd Inge Steen (UiB)
Veileder: Håvard Haarstad

28 June

Arild Brattebø

Holocene glacier, meltwater drainage and sea-level history in Røvassdalen, Svartisen, northern Norway

Presentasjon: 09.00 - 09.30 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Munnleg eksamen: 09.30-10.30

Eksamenskomitee: Anne Grete Bøe (Equinor) og Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Veileder: Svein Olaf Dahl

Malin Bjørgum Berland

Kunsten å drive en by – Kulturdrevet byutvikling i Kristiansand

Presentasjon: 11.30 - 12.00 (Zoom)
Munnleg eksamen: 12.00 - 13.00

Eksamenskomite: Anniken Førde (UiT) og Håvard Haarstad (UiB)
Veileder: Knut Hidle

29 June

Johannes Laundal

Motivasjoner og reservasjoner:
En studie av bruken og spredningen av klimakalkulatoren blant bønder i Nordland

Presentasjon: 09.30 - 10.00 (Zoom)
Munnleg eksamen: 10.00-11.00

Eksamenskomite: Katrina Rønningen (Ruralis) og Håvard Haarstad (UiB)
Veileder: Peter Andersen

Mari Ingeborg Bjor Hognestad

Befolkningsframskrivinger - usikre, men "det beste vi har"
En analyse av hvordan befolkningsvekst håndteres som et strategisk spørsmål i planlegging i Ås kommune og i den i regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus

Presentasjon: 14.00 - 14.30 (Zoom)
Munnleg eksamen: 14.30 - 15.30

Eksamenskomite: Kjell Overvåg (HINN) og Håvard Haarstad (UiB)
Veileder: Knut Hidle