Home
Department of Geography
Mastergrad

Master's theses in geography 2023

We have two deadlines this year: 1 June and 1 December. Congratulations to all who completed the degree this year!

graduation
Photo:
Thor Brødreskift

Main content

15 students submitted their theses in 2023. As part of the oral exam, the students will ppresent their theses. The presentations are open to all interested, eighter in room 744 in the Department of Geography or in Zoom.

Submitted 1 Desember

18 December

Emmanuel Bintaayi Jeil

Linkages between Flood Events and Livelihoods of Riparian Communities in the Middle Belt of Ghana

Presentation: 11.30 - 12.00 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Oral exam: 12.00 - 13.00

Examination Committee: Andrei Marin (NMBU) and Odd Inge Steen (UiB)
Supervisor: Peter Andersen

Submitted 1 June

6 June

Hanne Greenwood Karstensen

FOLKEHELSE I KOMMUNAL PLANLEGGING- EIN STUDIE OM KORLEIS KOMMUNANE VINDAFJORD OG TYSVÆR I ROGALAND FYLKESKOMMUNE HANDTERER FNS BEREKRAFTSMÅL 3 OM GOD HELSE

Presentasjon: 09.00 - 09.30 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Oral exam: 09.30-10.30

Examination Committee: Frode Flemsæter (NTNU) and Grete Rusten (UiB)
Supervisor: Knut Hidle

16 June

Hilde Mangerud

Holocen strandforskyvning i Rødøy, Nordland

Presentation: 11.30 - 12.00 (Department of Geography, room 713/Zoom)
Oral exam: 12.00 - 13.00

Examination Committee: Anders Romundset (NGU) og Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Supervisor: Kristian Vasskog

Jennifer Oka Otabe

The Aftermath of Climate Justice in Lofoten, Norway

Presentation: 14.00 - 14.30 (Zoom)
Oral exam: 14.30 - 15.30

Examination Committee: Olof Stjernström (NORD universitet) og Ragnhild Overå (UiB)
Supervisor: Odd Inge Steenb

21 June

Monika Subedi

Land Use and Land Cover Change: A Study of Butwal SubMetropolitan City, Nepal

Presentation: 11.30 - 12.00 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Oral exam: 12.00 - 13.00

Examination Committee: Yograj Gautam (CMI) and Olena Dubovyk (UiB)
Supervisor: Peter Andersen

22 June

Mara Sternberg

Sea-level reconstruction during the Early Holocene in Tjeldsundet, Northern Norway

Presentation: 09.00 - 09.30 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Oral exam: 09.30-10.30

Examination Committee: Thomas Lakeman (NGU) and Svein Olaf Dahl (UiB)
Supervisor: Kristian Vasskog

Holly Jane Tolson

Late Holocene Relative Sea-Level Reconstructions in Evenes, North Norway.

Presentation: 11.30 - 12.00 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Oral exam: 12.00 - 13.00

Examination Committee: Thomas Lakeman (NGU) and Svein Olaf Dahl (UiB)
Supervisor: Kristian Vasskog

Christoffer Sund

Hvordan konflikter endrer sted. En studie av hytteeieres oppfatning av konflikten på Sjusjøen.

Presentation: 12.30 - 13.00 (Zoom)
Oral exam: 13.00 - 14.00

Examination Committee: Gunhild Setten (NTNU) and Odd Inge Steen (UiB)
Supervisor: Knut Hidle

23 June

Isaac Dawson

A glacial history of Flatisen and Kampliisen since the Little Ice Age.
A reconstruction of the Little Ice Age (LIA) maximum of two Svartisen glaciers and their change since, including evidence of two previously unknown glacial lake outburst floods (GLOFs).

Presentation: 09.00 - 09.30 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Oral exam: 09.30-10.30

Examination Committee: Henrik Jansen (Vestland fylkeskommune) and Kristian Vasskog (UiB)
Supervisor: Svein Olaf Dahl

Karsten Røise Hustad

Byrom som arena for sosial inkludering En studie av hvordan Kong Christian Fredriksplass fungerer som en arena for sosial inkludering.

Presentation: 11.30 - 12.00 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Oral exam: 12.00 - 13.00

Examination Committee: Marianne Millstein (Oslo MET) and Odd Inge Steen (UiB)
Supervisor: Knut Hidle

26 June

Elise Sofie Hansen

En studie av trafikkreduksjon og bilfrihet i Bergen

Presentation: 11.30 - 12.00 (Zoom)
Oral exam: 12.00 - 13.00

Examination Committee: Anders Tønnesen (CICERO) and Odd Inge Steen (UiB)
Supervisor: Håvard Haarstad

28 June

Arild Brattebø

Holocene glacier, meltwater drainage and sea-level history in Røvassdalen, Svartisen, northern Norway

Presentation: 09.00 - 09.30 (Department of Geography, room 744/Zoom)
Oral exam: 09.30-10.30

Examination Committee: Anne Grete Bøe (Equinor) and Rannveig Øvrevik Skoglund (UiB)
Supervisor: Svein Olaf Dahl

Malin Bjørgum Berland

Kunsten å drive en by – Kulturdrevet byutvikling i Kristiansand

Presentation: 11.30 - 12.00 (Zoom)
Oral exam: 12.00 - 13.00

Examination Committee: Anniken Førde (UiT) and Håvard Haarstad (UiB)
Supervisor: Knut Hidle

29 June

Johannes Laundal

Motivasjoner og reservasjoner:
En studie av bruken og spredningen av klimakalkulatoren blant bønder i Nordland

Presentation: 09.30 - 010.00 (Zoom)
Oral exam: 10.00-11.00

Examination Committee: Katrina Rønningen (Ruralis) and Håvard Haarstad (UiB)
Supervisor: Peter Andersen

Mari Ingeborg Bjor Hognestad

Befolkningsframskrivinger - usikre, men "det beste vi har"
En analyse av hvordan befolkningsvekst håndteres som et strategisk spørsmål i planlegging i Ås kommune og i den i regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus

Presentation: 14.00 - 14.30 (Zoom)
Oral exam: 14.30 - 15.30

Examination Committee: Kjell Overvåg (HINN) and Håvard Haarstad (UiB)
Supervisor: Knut Hidle