Hjem
Institutt for geografi
Nyhet

Ny førsteamanuensis ved Institutt for geografi

Gidske Leknæs Andersen er ansatt som ny førsteamanuensis ved Institutt for geografi. Hun skal blant annet viderutvikle undervisningen innen GIS, fjernmåling og kartografi.

Førsteamanuensis Gidske Læknes Andersen.
Gidske L. Andersen er ny førsteamanuensis ved Institutt for geografi.

Hovedinnhold

Gidske L. Andersen er utdannet botaniker med hovedvekt på økologi, og med spesialisering i anvendelse av fjernmåling, kartografi og GIS innen økologiske problemstillinger og endringsanalyser og –prosesser i ulike landskap.

 

Endringer i kulturlandskap

Hun har tidligere jobbet ved Nansen senter for miljø og fjernmåling (NERSC), Institutt for biologi og kom til Institutt for geografi fra en forskerstilling ved UNI Research Miljø. Et hovedfokus i forskningen hennes er vegetasjonsendringer i tørre kulturlandskap (Nord Afrika, spesielt Egypt og Sudan), men også på endringer i kulturlandskap generelt, og på ulike metodiske tilnærminger for å bedre vår kunnskap om de store endringsprosessene vi er vitne til i dag og deres konsekvenser hva angår landskap, biologisk mangfold og tradisjonell økologisk kunnskap.

 

GIS, fjernmåling og kartografi

Gidske har anvendt GIS og fjernmåling i snart 20 år og har undervist på master- og doktorgradsnivå.

- En av hovedoppgavene mine blir å videreutvikle undervisningen innen GIS, fjernmåling og kartografi og å bidra til at potensialet til disse metodene og verktøyene blir enda bedre utnyttet på instituttet - både innenfor natur- og samfunnsgeografi, sier Gidske. 

 

Samarbeidsmuligheter

Hun vil videreføre forskingen sin i tørre strøk og ønsker også å sette fokus på endringsprosesser i hjemlige trakter.

- Jeg har allerede truffet mange av mine nye kollegaer og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dem, studentene og forskningen som blir gjort her. Jeg gleder meg også til å undersøke mulighetene av å igangsette og drive forskningsprosjekter i skjæringsflaten mellom de ulike fagfeltene på instituttet. Det er alltid spennende å bli kjent med et nytt miljø og å finne felles interessefelt, nye samarbeidsmuligheter og å utforme og utforske nye idéer. Så jeg er sikker på at det blir en veldig interessant og givende vår. Kom gjerne innom for en prat på rom 718, oppfordrer hun.