Hjem
Institutt for geografi
Konferanse

Beyond Oil-konferansen

Er vi på vei ut av oljealderen? Hvordan utspiller klima- og energiomstillingen seg i ulike deler av verden? Hva skal til for at energisystemet vårt går i en bærekraftig retning?

Neste
Ingrid Foss Ballo, Festus Boamah, Håvard Haarstad, Tarje I. Wanvik and Stina Ellefseth Oseland.
Konferansen ble organsiert av Spaces of Climate and Energy Lab at the Department of Geography. Ingrid Foss Ballo, Festus Boamah, Håvard Haarstad, Tarje I. Wanvik og Stina Ellefseth Oseland.
1/5
First part of the program.
Stefan Bouzarovski, John-Andrew McNeish, Håvard Haarstad, Andreas Ytterstad and Kristian Stokke.
2/5
Mer enn 70 personer deltok på konferansen.
Mer enn 70 personer deltok på konferansen.
3/5
Stefan Bouzarovski
Stefan Bouzarovski fra University of Manchester har akkurat blitt tilsatt i bistilling (professor II) ved Institutt for geografi, og konferansen var hans første besøk til Bergen.
4/5
Presenters on the second day
Aled Williams, Milda Nordbø, Joeri Wesseling, Valentin Espert, Elin Selboe, Festus Boamah, Håvard Haarstad, Anna Szolucha, Thor Øivind Jensen, Tessel Kuijten and Atle Nyhagen.
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

Disse var blant de sentrale spørsmålene som ble tatt opp på konferansen Beyond Oil: Geographies of Climate and Energy Transformation, som ble holdt i Bergen 21. og 22. oktober. Konferansen ble arrangert av forskere tilknyttet Spaces of Climate and Energy Lab ved Institutt for geografi. Forskere fra Norge, Tyskland, England, Sverige og andre land presenterte forskning og deltok i debatten.

 

Mer enn 70 personer var tilstede i auditoriet i Bergen Offentlige Bibliotek i løpet av de to dagene konferansen varte.

 

Omstillingen til fornybarsamfunnet er allerede i gang, sa Håvard Haarstad under åpningen av konferansen. –Men det gjenstår å se hvor bærekraftige og demokratiske utfallene blir.

 

De første keynote-innlederne, John-Andrew McNeish og Andreas Ytterstad, viste hvor ulike oppfatningene og de politiske bevegelsene rundt ’samfunnet etter oljen’ er i ulike deler av verden.

 

En annen keynote-innleder var Stefan Bouzarovski fra University of Manchester. Bouzarovski har akkurat blitt tilsatt i bistilling (professor II) ved Institutt for geografi, og konferansen var hans første besøk til Bergen. I presentasjonen sin viste han frem sine forskning på energiomstilling i Øst-Europa, som illustrerer hvor ulikt tilgang til energi er fordelt mellom sosiale grupper. Han understreket at energiomstillinger kan skape nye vinnere og nye tapere. Men også at sosiale grupper med lav tilgang til energi er de som er mest sårbare under omstillingsprosesser.

 

I sin keynote-presentasjon på konferansens andre dag snakket Elin Selboe om en ny bok hun har redigert sammen med Karen O’Brien. Boken heter Climate change as an adaptive challenge, og er utgitt på Cambridge University Press (2015).

 

Andre presentasjoner på konferansen tok opp tema som rollen til lokalsamfunn og ungdom i å frembringe og påvirke omstilling, tiltak for en grønnere økonomi, og utfordringer ved statlige omstillingstiltak.

 

Konferansen ble avsluttet med en diskusjon om hvilken rolle samfunnsvitere skal spille i omstillingen til et fornybart samfunn. Deltakerne var enige om at det var ulike roller man kan spille, og at man blant annet kan støtte opp om tiltak blant lokale aktører, og sette kritisk søkelys på dominerende oppfatninger i samfunnet.