Hjem
Institutt for geografi
Forskning

Toppstipend til Haarstad og SpaceLab

Bergen forskningsstiftelse (BFS) har tildelt rekrutteringsstipend til Håvard Haarstad og hans forskningsprosjekt om byer, klima- og energiomstilling.

Stina Oseland Elefseth, Håvard Haarstad og Tarje Wanvik.
Prosjektet springer ut i fra SpaceLab-gruppen (Spaces of Climate and Energy Lab) ved Institutt for geografi. Denne gruppen samarbeider om forskning på klima, energi og samfunn, i et geografisk perspektiv. Fra venstre: Stina Oseland Ellevseth, Håvard Haarstad og Tarje Wanvik.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Prosjektet heter "European cities as actors in climate and energy transformations". Et utgangspunkt for prosjektet er at det virker mindre og mindre sannsynlig at klimaproblemene skal løses effektivt gjennom en internasjonal klimaavtale. Samfunnseografen Håvard Haarstad mener det blir viktigere å se på hva byer gjør, og hva byer kan gjøre.

 

Byer som viktige aktører i klima- og energiomstillingen

Over 70 prosent av energibruken globalt skjer i byer. Samtidig urbaniseres verden raskt.

- Nå bor over halvparten av verdens befolkning i byer, og dette øker. Så måten byer bygges og planlegges på er avgjørende for om og hvordan vi klarer å håndtere klimaproblemene, sier Håvard Haarstad. 

Prosjektet skal se på hvordan byer samarbeider om klima- og energiomstillingstiltak, og hvordan tiltak implementeres i byer. Det finnes mange gode idéer til tiltak. Men alle byer er forskjellige, så det vil være viktig at abstrakte idéer  og gode hensikter oversettes til tiltak som passer til de ulike byene. Det er denne prosessen – fra idé til konkrete tiltak – som skal studeres. 

- Prosjektet skal undersøke nettverk mellom byer, og har plukket ut spesifikke byer hvor implementeringen skal sees nærmere på. Case-studiene er spredt blant byer i Europa, forklarer Haarstad. 

 

Samarbeid om forskning på klima, energi og samfunn

Prosjektet springer ut i fra SpaceLab-gruppen (Spaces of Climate and Energy Lab) ved Institutt for geografi. Denne gruppen samarbeider om forskning på klima, energi og samfunn, i et geografisk perspektiv. 

Ved tildelingen fra BFS får denne gruppen tilført to doktorgradsstipendiater og to postdoktorstillinger. Finansieringen fra BFS er på omtrent 10 millioner, og denne summen matches med samme sum fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

- Det er veldig kjekt å få en slik anerkjennelse. Dette viser at vi er på rett vei i arbeidet med å bygge opp en forskergruppe på dette feltet. Nå har vi virkelig mulighet til å satse videre og planlegge langsiktig, sier Håvard Haarstad.

 

En milepæl for Institutt for geografi

Instituttleder Svein Olaf Dahl er også fornøyd med tildelingen og mener den er svært vitkig for instituttet og fakultetet.

- Tildelingen av midler fra Bergens forskningsstiftelse (BFS) til Håvard Haarstad og SpaceLab-gjengen er en milepæl for Institutt for geografi og SV-fakultetet, og plasserer oss midt i smørøyet for forsking på klima- og energiomstilling ved Universitetet i Bergen.

Håvard Haarstad mener at det ikke er tilfeldig at geografi markerer seg innen klima- og energiforskning.

- Instituttet har satset på dette, og disiplinen vår legger godt til rette for å forstå forholdet mellom natur og samfunn, sier han.

 

Markering 4. desember

Håvard Haarstad er en av fire forskere ved UiB som får tildelt rekrutteringsstipend fra Bergens forskningssiftelse i år. Det var totalt 17 søknader i 2015. Bergen forskningsstiftelse inviterer til markering av årets tildelinger i Universitetsaulaen i Bergen fredag 4. desember.

 

Andre saker: