Hjem
Institutt for geografi
Feltkurs

Studerer regional utvikling på Sotra

- Det beste med feltkurs er at vi får tatt teorien i pensum i bruk på en helt annen måte enn ved å bare lese det. Jeg føler jeg har fått en mye bedre forståelse av pensum igjennom dette kurset, sier geografisudent Christine Jensen.

Gruppebilde
Feltkurs ut mot havet.
Foto/ill.:
Gidske Leknæs Andersen

Hovedinnhold

Denne uken var 52 studenter i første året på bachelorprogrammet til Sotra på samfunnsgeografisk feltkurs. Feltkurssesongen på Instittutt for geografi er i gang! 

Aktuelle samfunnsgeografiske tema

- Gruppa vår jobbet med å se på om næringslivet i Fjell kommune er på vei i en mindre oljeavhengig retning, med særlig fokus på nyetablerte bedrifter og om disse i tillegg er med på å skape flere arbeidsplasser i kommunen. Vi intervjuet blant andre kommunen og en nyetablering som hadde vunnet pris for årets gründer i Fjell kommune, forteller Christine Jensen.

Studentene var delt inn i 13 grupper som har jobbet med disse temaene:

 • Utviklingen av kystbyen Straume
 • Samferdelsesprosjektet Sotrasambandet
 • Entreprenørskap og regional utvikling
 • Nisjeproduksjon og landbruk
 • Frivillighet
 • Kommunesammenslåing
 • Jordvern og utbyggingskonflikter
 • Stedsidentitet og regional utvikling
 • Arealanvendelse og risiko for lyngbranner
 • Innovasjon og grønne nyetableringer
 • Fjell kommunes motivasjon for utarbeidelse av klimaplan
 • Innbyggerne deltagelse i prosesser knyttet til Kystbyen
 • Visjoner for Ågotnes- stedsidentitet og samfunnsplanlegging

Feltkurs viktig

Feltkurs gir studentene en første innføring i praktisk forskning, utredningsteknikker, analyser og skriving av feltrapport. Dette feltkurset i GEO124 Regional utvikling er ett av to feltkurs i samfunnsgeografi for bachelorstudenter i geografi. Feltkurset gir studentene grunnleggende innføring i forskningsdesign og analyser, og er knyttet opp mot mer teoribaserte kurs som gir studentene et godt faglig grunnlag.

Feltkurset er ikke kun dagene i felt, men det krevet mye forarbeid av studentene. Gjennom forberedelsene til studiene i felt har studentene deloppgaver som omfatter problemstillinger og teori og bruk av sekundærstatistikk. Rapporteringer skjer i form av skriftlige deloppgaver og muntlige presentasjoner.

- Feltforberedelser omfatter også planlegging og organisering av utvalg, utforming av intervjuskjema og datainnsamling. Også maler for tabeller, figurer og litteraturreferanser inngår i opplæringen, forteller emneansvarlig Grete Rusten.

Gjensidig utbytte

Studentene kontakter selv virksomheter, folk i kommunen og andre som de skal intervjue under dagene i felt. Alumnus- og forskernettverk er viktige kontakter i disse forberedelsene. Til slutt blir de ulike prosjektoppgavene basert på gruppearbeid samlet, redigert og publisert i en felles feltrapport.

- Alt i alt har dette vært en spennende opplevelse og jeg gleder meg til å ferdigstille produktet vårt, sier Christine Jensen.

Gjennom feltkursene kan vi bli kjent med små og større lokalsamfunn, noe som er svært viktig for en rekke av  studier ved instituttet som er orientert mot regional utvikling, næringslivsutvikling og planlegging.

- Vi har hatt et meget godt samarbeid med Fjell kommune, både ledelse og planleggere, deriblant flere geografer. I kommunen ellers har studentene intervjuet en rekke store og små bedrifter, bønder og frivillige organisasjoner. Feltkurs er en fantastisk læringsarena for forskere og studenter som gir oss gjensidig utbytte, sier Grete Rusten.