Hjem
Geofysisk institutt

Prosjekter i meteorologi

Hovedinnhold

Her finner dere ulike prosjekter som meteorologigruppen er engasjert i

 

Aktive prosjekt

Innovative Strategies for Observations in the Arctic Atmospheric Boundary Layer
(ISOBAR)

Prosjektet jobber med å øke forståelsen av forholdene i det stabile arktiske grenselaget ved å kombinere tradisjonelle og nye målemethoder og en rekke numeriske simulasjoner.
Varighet: 2016-2019
Kontaktpersoner GFI: Joachim Reuder, Stephan Kral

The Norwegian Centre for Offshore Wind Energy
(NORCOWE)
Norsk senter for vindenergi over hav.
Varighet: 2009-2016
Kontaktpersoner GFI: Peter M. Haugan, Joachim Reuder, Idar Barstad

Climate of Norway and the Arctic in the 21st Century
(NORKLIM)
Prosjektet er det største nasjonale klimaforskningsprosjektet i Norge, finansiert av Norges forskningsråd, og koordineres av Bjerknessenteret . Målet er å gi så gode klimascenarier for Norge og Norges nærområder som mulig, med fokus på perioden rundt 2030 og 2100. Sentralt i dette arbeidet er å etablere en nasjonal jordsystemmodell i forkant av neste rapport fra FNs klimapanel. 
Varighet: 2007-2010
Kontaktpersoner GFI: Helge Drange (leder),  Tore Furevik (hav), 
Nils Gunnar Kvamstø (atm.), Asgeir Sorteberg (atm.), Lars H. Smedsrud (is)

Polar Climate and Heat Transport
(POCAHONTAS)
En viktig varmekilde i Atktis er transport av varmt vann og varm luft fra sørlige breddegrader. Pocahontas tar for seg disse varmetransportene. Prosjektet tar sikte på å estimere størrelsen på varmefluksene, hvordan de varierer med årstidenen og fra år til år.  
Varighet: 2007-2010
Kontaktperson GFI: Svein Østerhus (leder) Asgeir Sorteberg  (atm.), Lars H. Smedsrud (is)


IPY-THORPEX
(IPY-THORPEX - norsk)   (IPY-THORPEX - engelsk)
IPY-Thorpex er et norskledet prosjekt innenfor de internasjonale Polaråret. Prosjektet inngår i et bredt internasjonalt samarbeid initiert av World Meteorological Organisation. Målet med prosjektet er å forbedre varsling av uvær i nordområdene. Feltkampanjer inkluderer en rekke plattformer, for eksempel fly utstyrt med meteorologiske instrumenter som måler viktige værparametere og gi inngående kunnskap om polare stormer. 
Varighet: 2007-2010
Kontaktperson GFI:  Idar Barstad, Erik Kolstad

 

Ethiopian Malaria Prediction System
(EMAPS)
Prosjektet er et sammarbeid mellom Univeristetet i Bergen (Senter for Int. helse, Bjerknessenteret) og Addis Ababa University, Arba Minch University og National Meteorological Agency of Ethiopia. Prosjektet består av en utdanningsdel og en forskningsdel. EMAPS vil utdanne etiopiske forskere på master og PhD nivå innen klima- og helserelaterte spørsmål. Prosjektet vil også foreta kartlegging av sammenhengene mellom malariautbrudd og nedbør/temperaturvariasjoner, samt bygge opp et varslingssystem for malaria. 
Varighet: 2007-2011
Kontaktpersoner GFI: Asgeir Sorteberg, Torleif Markussen LundeEllen Viste

Climate and Ocean in mid-to-high latitudes: Mechanisms of variability in paleo and modern records
(COMPAS)
Varighet: 2006-2009
Kontaktpersoner GFI: Nils Gunnar Kvamstø

ENSEMBLE-based Predictions of Climate Changes and their Impacts
(ENSEMBLES)
Varighet: 2004-2009
Kontaktpersoner GFI: Helge Drange

The Effect of Climate Change on Arctic High-Impact Weather Events
(ArcChange)
ArcChange er et  prosjekt innenfor det internasjonale Polaråret.  Målet med prosjektet er å forbedre vår forståelse av hvordan klimaendringer kan  infleuere på ekstremvær i Arktis.
Varighet: 2007-2010
Kontaktperson GFI:  Idar Barstad

Environmental Physics in Tibet
(EPT)
Prosjektet er et sammarbeid mellom Univeristetet i Bergen (Geofysisk Institutt, Institutt for Fysikk og Teknologi), Tibet University og Meteorological Bureau i Tibet. Prosjektet består av en utdanningsdel og en forskningsdel og utdanner tibetanske forskere på master og PhD nivå innen fysikk og geofysikk. Prosjektet gjør målinger i Tibet knyttet til vær og klima og har i sammarbeit med Tibet University satt opp flere forskningsstasjoner. Prosjektet er en del av Universitetsnettverket Tibet-Norge.
Varighet: 2007-2009
Kontaktpersoner GFI: Asgeir Sorteberg, Yngvar Gjessing, Jan Asle Olseth

VÆRSKIPET POLARFRONT
(POLARFRONT)
Den 9. juni 1948 seilte det første værskipet ut fra Bergen på vei til værskipsstasjon Mike på 66N 2Ø . Den internasjonale sivile lutftfartsorganisasjonen ICAO påtok seg i 1948 ansvaret for å drive et internasjonalt nett av værskipsstasjoner i Nord-Atlanteren. Nettet besto av 13 værskipsstasjoner. Stasjon Mike er det siste som fortsatt er i drift.
Varighet: 1948-
Kontaktpersoner GFI: Svein Østerhus, Tor Gammelsrød

STRÅLINGSOBSERVATORIET
(STRÅLINGSOBSERVATORIET)
Målinger av solstråling og atmosfærisk stråling i Bergen. På taket av Geofysisk institutt har man siden 1952 målt solskinnstid, mens solstråling og atmosfærisk stråling er målt siden 1965.
Varighet: 1952-
Kontaktperson GFI: Jan Asle Olseth

 

COST 726 - Long term changes and climatology of UV radiation over Europe
(COST 726)
Prosjektet er et Europeisk COST-prosjekt med fokus på langtids endringer i UV-stråling  i Europa.
Varighet: 2004-2009
Kontaktperson GFI: Jan Asle Olseth

Developing Arctic Modelling and Observing Capabilities for Longterm Environmental Studies
(DAMOCLES)
The project is an integrated ice-atmosphere-ocean monitoring and forecasting system designed for observing, understanding and quantifying climate changes in the Arctic. IPY-project.
Varighet: 2007-2009
Kontaktperson GFI: Peter M. Haugan

Flow over and around Hofsjökull
(FLOHOF)
I prosjektet blir strøm over og rundt fjellet Hofsjökull på Island studert ved målinger og modellkjøringer.
Varighet: 2007-
Kontaktperson GFI: Joachim Reuder, Haraldur Olafsson

Unmanned Aerial Systems in Atmospheric Research
(COST Action ES0802)
Varighet: 2008-2011
Kontaktperson GFI: Joachim Reuder

Avslutta prosjekt

ATMOSPHERE-OCEAN INTERACTION
Studier av atmosfære-hav prossesser og deres betydning for klimaet i Atlantisk-Arktisk område (NFR)

BCM
(Bergen Climate Model) Koplet hav- atmosfære modell (NFR)

Cirad
Behandling av skyenes mikrofysiske og optiske egenskaper i globale klimamodeller (NFR)

Heliosat3
Beregning av solstråling ved bakken fra satelittmålinger (EU)

 

FRISP
Forum for Research into Ice Shelf Processes

GEOEXTREME
Geohazards, Climatic Change, and Extreme Weather Events

MACESIZ
Studier av marint klima og økosystemer I den marginale is-sonen (NFR)

RegClim
Regional klimautvikling under global oppvarming (NFR)

Satel-light
Solstrålingsdata for Europa for perioden 1996-2000 (EU)

Seasonal forecast of the North Atlantic Oscillation with troposphere-stratosphere models
Studier av stratosfærens betydning for været (NFR)

 

The Scandinavian pattern. Low frequency atmospheric variability and autumn/winter rainfall in Norway