Hjem
 • E-postLars.Smedsrud@uib.no
 • Telefon+47 55 58 26 38
 • Besøksadresse
  Geofysen
  Allegaten 70
  5007 Bergen
  Rom 
  West Wing - room 2220 - second floor
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

Modellering av isdekket i Arktis

Barentshavet, innstrømming av Atlantisk vann, flukser og sjøisdekke

Fryseprosesser i fjorder på Svalbard

Vanmasser i Sørishavet og Weddellhavet, sirkulasjon og dypvannsdannelse

Smelting av isbremmer, sirkulasjon under isbremmer, Fimbulisen og Filchner-Ronne isbremmene

Innfrysing av sedimenter i sjøis

Iskrystaller (Sarr, sørpeis) - fryseprosesser ved høy turbulens

1999 - 2000 Worked with numerical modelling of sediment entrainment in the “Transport and faith of contaminants in the northern Seas” project. Norwegian Polar Institute.

2000 - 2001 Laboratry experiments with sea ice formation on a very cold surface Cosmos project, Geophysical Institute Bergen.

2001 - 2002 Marie Curie Fellow at the British Antarctic Survey, Cambridge, UK. Modelling frazil ice crystal formation below Antarctic ice shelves

2001 - 2004 Post Doc at the Geophysical Institute, University of Bergen, Dynamics of warming of the deep water in the Weddell Sea.

2003 - 2006 Researcher at Uni Bjerknes, Bjerknes Centre for Climate Research. Field work and numerical modelling, Polar Ocean Climate Processes.

2007 - 2013 Researcher at Uni Research, Bjerknes Centre for Climate Research, Bergen. Numerical modelling, Barents Sea and Arctic (Polar Climate and Heat Transport). Arctic sea ice modelling (Norclim). Field work and data analyses, Barents and Weddell Seas (Bipolar Atlantic Thermohaline Circulation)

2013 - 2014  Associate Professor at the Geophysical Institute, UiB

2014 -          Professor at the Geophysical Institute, UiB

Nansen legacy - https://arvenetternansen.com/

INTAROS (Integrated Arctic Observing System) - http://www.intaros.eu/

ice2ice (Arctic Sea Ice and Greenland Ice Sheet Sensitivity) - http://ice2ice.b.uib.no/

AIO (Air - Ice - Ocean Bjerknes internal project)

Forum for Arctic Modelling and Observational Synthesis  - https://famosarctic.com/index.html

 

Twitter