Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet|Pris

Lægreid fikk pris!

Per Lægreid fikk tildelt Ulrich Kloeti-prisen for lang og tro tjeneste til IPSA sin forskningskomite, Structure and Organization of Government(SOG), og for sitt arbeid med governance.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Per Lægreid ble tildelt Ulrich Kloeti-prisen for sitt arbeid med governance-forskning, og for sitt arbeid i forskningskomiteen til International Political Science Association(IPSA) som forsker på strukturen til, og organiseringen av lands forvalnting. Lægreid ble tildelt prisen sammen med Joel Aberbach, for deres arbeid for SOG, spesielt i rollene som co-chair og kasserere for komiteen. Det vil bli holdt en seremoni ved neste SOG-konferanse i Gøteborg, sommeren 2017.  Vi gratulerer!