Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Kronikk

Hvordan håndtere sammensatte trusler?

Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med kronikk i VG om Bergen Engines-saken.

Alfa S. Winge
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Med tittelen "Sammensatte trusler må møtes på en koordinert måte" peker Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge på hvordan Bergen Engines-saken illustrerer viktigheten av felles mål og vilje til samvirke for å nå regjeringens mål om felles situasjonsforståelse i sin kronikk i VG 22.04.21.

I tillegg til å være Ph.d.-kandidat ved instituttet er Winge ansatt ved Samfunnssikkerhetens hus i Bergen kommune og er forsker Forsvarets høyskole, Sjøkrigsskolen. PhD-prosjekt har tittelen "Joint Collaboration countering Hybrid Threats. Focus on collaboration in preparedness and crisis management".

Les hele kronikken HER

Les mer om Winge og PhD-prosjetet HER