Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Ny samarbeidsartikkel om ansvarlighet

Lise Rykkja, Kristin Rubecksen og Per Lægreid ved instituttet har sammen med kolleger publisert en ny artikkel "Understanding Felt Accountability" som er et resultat av deres deltakelse i prosjektet «Calibrating Public Accountability».

Accountability
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Professor Lise H. Rykkja, førsteamanuensis Kristin Rubecksen og professor emeritus Per Lægreid har sammen med kolleger publisert artikkelen "Understanding Felt Accountability" i tidsskriftet Governance. Artikkelen tar utgangspunkt i en "bottom-up" tilnærming for å forstå administrative direktører sine oppfatninger av hierarkisk ansvarlighet. Analysen i artikkelen er basert på surveymateriale fra syv land (Australia, Danmark, Nederland, Norge, Sverige, Sveits og Storbritannia). Du kan lese artikkelens funn her

Artikkelen er et resultat av instituttets deltakelse i prosjektet «Calibrating Public Accountability», ledet av Thomas Schillemans ved Universitetet i Utrecht og finansiert av det nederlandske forskningsrådet (NWO). Du kan lese mer om prosjektet her