Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ny samarbeidsartikkel om ansvarlighet

Lise Rykkja, Kristin Rubecksen og Per Lægreid ved instituttet har sammen med kolleger publisert en ny artikkel "Understanding Felt Accountability" som er et resultat av deres deltakelse i prosjektet «Calibrating Public Accountability».

Accountability
Photo:
Colourbox

Main content

Professor Lise H. Rykkja, førsteamanuensis Kristin Rubecksen og professor emeritus Per Lægreid har sammen med kolleger publisert artikkelen "Understanding Felt Accountability" i tidsskriftet Governance. Artikkelen tar utgangspunkt i en "bottom-up" tilnærming for å forstå administrative direktører sine oppfatninger av hierarkisk ansvarlighet. Analysen i artikkelen er basert på surveymateriale fra syv land (Australia, Danmark, Nederland, Norge, Sverige, Sveits og Storbritannia). Du kan lese artikkelens funn her

Artikkelen er et resultat av instituttets deltakelse i prosjektet «Calibrating Public Accountability», ledet av Thomas Schillemans ved Universitetet i Utrecht og finansiert av det nederlandske forskningsrådet (NWO). Du kan lese mer om prosjektet her