Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Samfunnssikkerhet og beredskap

Blindsoner for nasjonal sikkerhet

Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med innlegg om samfunnssikkerhet i Dagens Næringsliv

Hovedinnhold

Med tittelen "Blindsoner for nasjonal sikkerhet" peker Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge på hvordan eksport av personsensitive, offentlige data om bompengepasseringer kan utgjøre sårbarheter som trusselaktører kan utnytte, i sitt innlegg i Dagens Næringsliv 30.08.21.

I tillegg til å være Ph.d.-kandidat ved instituttet er Winge ansatt ved Samfunnssikkerhetens hus i Bergen kommune og er forsker Forsvarets høyskole, Sjøkrigsskolen. PhD-prosjekt har tittelen "Joint Collaboration countering Hybrid Threats. Focus on collaboration in preparedness and crisis management".

Les hele kronikken HER

Les mer om Winge og PhD-prosjetet HER.