Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Instituttet skifter navn: Institutt for politikk og forvaltning

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap skifter navn til Institutt for politikk og forvaltning. – Det nye navnet gjenspeiler bedre bredden i fagområdene våre, sier instituttleder Lise H. Rykkja. Det engelske navnet blir Department of Government og endringene vil skje fra 1. august 2022.

Instituttleder Lise H. Rykkja viser frem det nye instituttnavnet: Institutt for politikk og forvaltning
Lise Rykkja viser frem det nye navnet på instituttet: Instittutt for politikk og forvaltning
Foto/ill.:
Sondre Kirchhoff Solnørdal

Hovedinnhold

Hvorfor Institutt for politikk og forvaltning?

Da faget ble etablert i 1969 med den første professoren i statsvitenskap i Norge, Knut Dahl Jacobsen, i spissen, inngikk det i et felles institutt for sosiologi. Instituttet har siden opprettelsen hatt en sterk faglig forankring innen statsvitenskap, der kjernen har vært nettopp en kombinasjon av studier av politikk og forvaltning. Dette reflekteres nå i det nye navnet; Institutt for politikk og forvaltning.  

Navneskiftet til Institutt for politikk og forvaltning, på engelsk Department of Government, har som hensikt å forene en eksisterende vellykket faglig orientering med nye utviklingstrekk. Ambisjonen er en orientering mot en bred statsvitenskapelig profil med særlig vekt på studier av sentrale og grenseoverskridende samfunnsutfordringer som vårt politiske system står overfor.

«I de senere årene har vi styrket kompetansen vår på områder som medborgerskap, demokrati, rett og velferd. Institutt for politikk og forvaltning favner bedre om disse temaene, og kommuniserer tydeligere hva forskningen og undervisningen på instituttet konsentrerer seg om» - Lise H. Rykkja. 

En viktig faglig begrunnelse for det nye instituttnavnet er at det på en klarere måte peker mot studier av utfordringer knyttet til det politiske systemet og styringsverkets kvaliteter i spenningsfeltet mellom styringskapasitet og styringslegitimitet. Det omfatter for eksempel miljø- og klimautfordringer, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.  

Hva vil navnebyttet si for deg som student?

I første omgang vil ikke navneendringen føre til store endringer for studentene. I høst vil vi hovedsakelig bruke tid på å gjøre endringer på nettsidene våre og på MittUiB. Alle emner som går høsten 2022 vil være upåvirket av navnebytte på instituttet.  

Studenter som er tatt opp på Bachelorprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitenskap eller Masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitenskap vil fullføre denne graden uavhengig av navnebyttet. Det betyr at for disse studentene så er det «Bachelorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap/Mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap» som kommer til å stå på vitnemålet.

Kontakt oss på: studieveileder.aorg@uib.no