Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Nytt masterprogram ved Institutt for politikk og forvaltning

Høsten 2023 er det oppstart av vårt nye engelskspråklige masterprogram "Politics and Governance of Global Challenges"

A rear view of people with placards and posters on global strike for climate change
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Verden befinner seg i en usikker tilstand. Globale utfordringer som klimaendringer, ulikhet, fattigdom og migrasjon påvirker oss alle og for å finne løsninger må man revurdere økonomien, institusjonene, normer og oppførsel fra lokalt til globalt nivå. Det krever at man begynner med hvordan statsvitenskap undervises i en stadig mer global og sammenkoblet verden, fordi akademia og høyere utdanning spiller en viktig rolle i å tilby vitenskapelig kunnskap for å endre samfunn. Kunnskap om hvordan globale utfordringer påvirker oss og hvordan man tilnærmer seg dem på et lokalt, nasjonalt og globalt nivå er ettertraktet og som masterstudent hos oss vil du kunne være en del av løsningen. 

Masterprogrammet kombinerer undervisning i statsvitenskapelig teori og metode med et praktisk fokus på globale utfordringer. Dette bygger på vellykkede samfunnsvitenskapelige programmer ved UiB som Global Development og Geographies of Sustainable Development, og tilføyer et statsvitenskapelig perspektiv ved å fokusere på hvordan løsninger på globale utfordringer utvikles, implementeres og bestrides av ulike aktører, strukturer og prosesser i flernivåstyring. Som student hos oss vil du møte en rekke forelesere fra Institutt for politikk og forvaltning, deriblant Lise Rakner, Simon Neby, Regine Paul, Zuzana Murdoch, Martina Vukasovic, Fabian Hattke, Corentin Poyet, Carlo Koos, Endre Tvinnereim og Jacob Aars, i tillegg til internasjonale gjesteforelesere fra FN-institusjoner, NGO-er og private selskaper. 

Hva skiller dette masterprogrammet fra andre masterprogram? 

I tredje semester får studentene tre alternativer: 1) De kan dra på utveksling gjennom Erasmus+ og lignende avtaler ved UiB, eller de kan velge utvekslingsdestinasjon selv. 2) Studentene kan søke om praksisopphold i en rekke forhåndsbestemte bedrifter/institusjoner i Bergen, Oslo eller utenlands. 3) Studentene kan velge å bli i Bergen og ta studiepoeng i valgfrie emner ved UiB. For å hjelpe studentene å navigere blant alternativene, er alle tre alternativene tematisk strukturert rundt "global challenges"-delen av programmet, og organisatorisk gjennom administrativ fasilitering fra instituttet og individuell veiledning med en foreleser som blir tildelt mot slutten av andre semester. Denne foreleseren vil også fungere som studentens veileder i arbeidet med masteroppgaven i fjerde semester. Vi vil også arrangere en årlig Global Challenges-dag der studentene møtes og diskuterer hva de har lært i deres tredje semester, og for å presentere ideene sine for masteroppgaven. Denne kombinasjonen av avansert akademisk utdanning og praksis vil forberede studentene på både videre akademisk arbeid, og på arbeid med politikkutforming innenfor globale utfordringer internasjonalt, nasjonalt og lokalt. 

Dette masterprogrammet er også annerledes fordi det bygger på prosjektbasert læring. Prosjektbasert læring er en undervisningsfilosofi som setter studentens valgfrihet og aktive læring i sentrum. Fremfor å hovedsakelig delta i forelesninger og reprodusere kunnskap gjennom individuelle eksamener og oppgaver, vil studentene lære gjennom å planlegge, gjennomføre og presentere sine egne prosjekter som har relevans for den virkelige verden. Store deler av læringen organiseres i gruppearbeid og diskusjoner. Vurderingsformer går utover tradisjonelle tilnærminger og involverer skriving og presentering av policy briefs, blogginnlegg, podcaster, plakater og organisering av roundtables på Global Challenges-dagen.

Hvem bør søke?

Masterprogrammet er åpent for et bredt utvalg interesser og ambisjoner. Som student har du bakgrunn innen samfunnsvitenskapelig teori og metode fra bachelornivå. Du trives blant internasjonale studenter, og du liker en kombinasjon av gruppearbeid og individuelt arbeid. Du er interessert i videre arbeid innen offentlig eller privat sektor, nasjonalt eller internasjonalt, som gir deg mulighet til å ta del i belutningsprosesser innen globale utfordringer. Kanskje er du også interessert i å teste kvalifikasjonene og kompetansen din som praktikant i et selskap eller en offentlig institusjon?

Det nye masterprogrammet har oppstart høsten 2023 og søknadsfristen for nordiske studenter er 15. april, og 1. mars for studenter i EU. Les mer om masterprogrammet og søknadsprosessen ved å gå til programsiden.