Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Strategiplan 2023-2030

Denne strategien tar utgangspunkt i overordnete mål og prioriteringer ved Universitetet i Bergen og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Strategien er utviklet og grundig drøftet i ulike fora i perioden fra høsten 2021 frem til februar 2023, og vil gjelde frem til 2030.

Bilde av instituttets fasade
Foto/ill.:
UiB/Janne Karin Fossheim Lønne

Hovedinnhold