Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Oppdragsbaserte kurs

Institutt for politikk og forvaltning tilbyr flere kurs tilrettelagt for ulike grupper av arbeidstagere. Kursene gir gode muligheter for faglig utvikling for folk som er i jobb. Opptak gjennomføres via fagforeninger som kursbestillere, kontakt din fagforening lokalt hvis ett eller flere kurs er aktuelle for deres medlemmer.