Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Oppdragsbaserte kurs

Institutt for politikk og forvaltning tilbyr flere kurs tilrettelagt for ulike grupper av arbeidstagere. Kursene gir gode muligheter for faglig utvikling for folk som er i jobb. Opptak gjennomføres via fagforeninger som kursbestillere, kontakt din fagforening lokalt hvis ett eller flere kurs er aktuelle for deres medlemmer.