Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

GOVG602: Organisering, Læring og Endring (OLE)

OLE - Organisering, læring og endring er et tilrettelagt kurstilbud for tillitsvalgte, ansatte og ledere i arbeidslivet. Kurset skal gi oversikt over grunnleggende begrep og ulike teoretiske retninger i forståelsen av organisasjoner. Målet er å vise hvordan organisasjonsteori kan være et redskap i analyser av hvordan organisasjoner, institusjoner og institusjonelle rammer blir etablerte, utformet, vedlikeholdes, og endres.

Main content

Om GOV602 - OLE

Kurstilbudet skal gi grunnleggende kompetanse innenfor den statsvitenskapelige analysen av (politiske) organisasjoner og organisering, men skal også være en møteplass mellom arbeidslivet og universitetet. Kursdeltakerne sine erfaringer fra eget arbeid i organisasjon og virksomhet blir kombinert med allmenn og teoretisk videreføring på sentrale problemområder.

Kurset er organisert i tre tema:

  1. Organisasjonsteori: Perspektiv, begreper og prosesser
  2. Endring i moderne organisasjoner: Kilder, prosesser og vilkår
  3. Læring - reaksjon eller aksjon: Perspektiv, kompetanseutvikling og kollektiv handling

Kursplanen gir mer informasjon om målgruppe, innhold og organisering.

SAMLINGSDATOER, VÅR 2023

  1. samling i Bergen: 9-11. januar
  2. samling på Sørmarka: 27. februar - 1. mars
  3. samling på Sørmarka: 25-27. april

Programmer for samlingene publiseres ca. 7 dager før hver samling

Hjemmeeksamen

Utlevering 27. april - Innlevering 26. mai (Tentativ dato)

 

Spørsmål om finansiering og søknad til LO Stat kan rettes til Merethe Engstrøm, tlf. 41 20 96 77

Søknad sendes innen 13. november 2020 til LO Stat, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Merkes «søknad OLE».