Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Uteksaminerte kandidater

Her finner du en oversikt over uteksaminerte kandidater med cand. polit. (hovedfag) og mastergrad fra instituttet.

Hovedinnhold

Oppgavene inneholder teorioversikter og empiriske arbeider av interesse for mange som ønsker å vite noe om spesifikke felt. 

Se også BORA for innleverte oppgaver.