Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for politikk og forvaltning

Simon Nebys bilde

Simon Neby

Professor, knyttet til Centre for Climate and Energy Transformation (CET)

Institutt for politikk og forvaltning

  • +47 55 58 83 44

simon.neby@uib.no

Barbara Victoria Ruikens bilde

Barbara Victoria Ruiken

Ph.d.-kandidat, ved Centre for Research on Discretion and Paternalism

Institutt for politikk og forvaltning

  • +47 55 58 21 68

barbara.ruiken@uib.no

Vemund Vestres bilde

Vemund Vestre

Stipendiat, Vitenskapelig assistent ved forskningssenteret DIPA

Institutt for politikk og forvaltning

vemund.vestre@uib.no