Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
Opptak

Studer helsefremmende arbeid og helsepsykologi hos oss!

Masterprogrammet i helsefremmende arbeid og helsepsykologi er et tverrfaglig studium der studentene får høy kompetanse i å fremme helse og trivsel både på individnivå og samfunnsnivå, samt kompetanse om utjevning av sosiale ulikheter i helse. Studiet er også praksisnært. «Det meste spennende er at det er veldig praksisrettet. Det vi lærer føler man virkelig at man kan ta med seg ut og bruke». Lise Øvrebø Marthinsen - student

Master i Helsefremmende arbeid og helsepsykologi

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

OM STUDIET

Med introduksjonen av den nye folkehelseloven kommer det stadig økt krav om kompetanse innenfor folkehelsearbeid. På dette studiet får du kunnskap om individuelle, samfunnsmessige, miljømessige og politiske forhold som har betydning for utvikling av helse, helseadferd og helseopplevelse.