Hjem
HEMIL-senteret

Nyhetsarkiv for HEMIL-senteret

Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?
For 2020 har prosjektet Alrek helseklynge avsatt kr. 500 000 til samarbeidsprosjekter i arbeidet med helseklyngen.
Semesterstart på Det psykologiske fakultet bød på fjordcruis for norske og utenlandske studenter.
Dette spørsmålet er stadig gjenstand for diskusjoner, ja til og med utgangspunkt for beskyldninger mellom forskere og journalister.
Frokostmøtet skapte gode diskusjoner om forskningsdrevet innovasjon i kommunene
Årets søkertall fra Samordna opptak viser at Det psykologisk fakultet har jevnt gode søkertall. HEMIL-senteret er blant instituttene ved UiB som har som har størst økning i søkertall for 2019.
Hvordan få den gode og tydelige historien om forskningen din frem på TV og hvordan få presentert forskningsresultater på en tydelig og forståelig måte?
Tuberkulose kan både forebygges og behandles. Likevel er den en av verdens ti vanligste dødsårsaker.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. september.
Politikere, helsepersonell og akademikere møttes i to dager for å diskutere innvandrerhelse under Migrasjonskonferansen: Helse i alt vi gjør.
Gjennom prosjektet så studentene nærmere på hvordan spillerne på laget opplevde inkluderingen av nye medlemmer.
Et internasjonalt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan samfunnet kan legge til rette for at ungdom velger et sunt kosthold og en aktiv livsstil. HEMIL-senteret er partner i prosjektet
- Jeg ønsker å være med å legge til rette for at de ansatte ved HEMIL-senteret kan gjøre en god jobb i undervisning og forskning, og bidra til at vi samtidig kan ha det trivelig på jobb. Jeg vil jobbe utadrettet og tale instituttets sak.

Sider