Hjem

HEMIL-senteret

Nyhetsarkiv for HEMIL-senteret

Hvordan få den gode og tydelige historien om forskningen din frem på TV og hvordan få presentert forskningsresultater på en tydelig og forståelig måte?
Tuberkulose kan både forebygges og behandles. Likevel er den en av verdens ti vanligste dødsårsaker.
Politikere, helsepersonell og akademikere møttes i to dager for å diskutere innvandrerhelse under Migrasjonskonferansen: Helse i alt vi gjør.
Gjennom prosjektet så studentene nærmere på hvordan spillerne på laget opplevde inkluderingen av nye medlemmer.
Et internasjonalt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan samfunnet kan legge til rette for at ungdom velger et sunt kosthold og en aktiv livsstil. HEMIL-senteret er partner i prosjektet
- Jeg ønsker å være med å legge til rette for at de ansatte ved HEMIL-senteret kan gjøre en god jobb i undervisning og forskning, og bidra til at vi samtidig kan ha det trivelig på jobb. Jeg vil jobbe utadrettet og tale instituttets sak.
Høring NOU 2016:16. Høringssvar til ny barnevernslov fra Det psykologiske fakultet
Ønsker du kunnskap om barn, foreldreskap og barnevern? Søk master i barnevern ved UiB!
Systematisk arbeid med det psykososiale miljøet hjelper skoleelevene i overgangen mellom ungdomskolen og videregående viser en fersk rapport fra HEMIL-senteret.
Universitetslektor Milfrid Tonheim har nylig blitt intervjuet av Kilden kjønnsforskning.no
26 og 27 oktober ble den årlige stipendiatsamlingen ved Psykologiske Fakultetet avholdt på Solstrand hotell.
Stipendiat Jan Stokkebekk skriver en kronikk i BT om familieterapitilbudet «Sterke barn i 2 Hjem»
– Målet er en enda bedre organisering av arbeidet for alle ansatte og studenter. Da er vi relevante for samfunnet rundt oss og inkluderer brukere, ansatte og studenter i en god dialog.

Sider